Науковий журнал "Комп’ютерні системи та мережі"

Scientific journal "Computer Systems and Networks"

ОГОЛОШЕННЯ

Приймаються рукописи статтей до наукового, фахового категорії Б журналу “Комп‘ютерні системи та мережі“ випуску 2022 року. Заключний термін – 30 жовтня 2022 року. Для забезпечення можливості усунення зауважень рецензентів доцільно завчасно надсилати рукописи статтей.

Електронна пошта для надсилання: yaroslav.s.paramud@lpnu.ua

Термін опублікування – грудень 2022 року.

Рукописи статтей надсилати із дотриманням “Рекомендацій стосовно змісту, якості та формату рукописів статтей, що надсилаються до редколегії наукового журналу “Комп‘ютерні системи та мережі“. Завантажити "Рекомендації".

Про журнал

Науковий журнал «Комп'ютерні системи та мережі» входить до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі технічних наук.

В журналі друкуються статті, що подають результати досліджень з актуальних питань у галузях, що стосуються:

Для наукових працівників, інженерів, працівників в галузі комп’ютерних та інформаційних технологій, працівників освіти, а також докторантів, аспірантів та студентів.

Науковий журнал "Комп’ютерні системи та мережі" є правонаступниом Вісника Національного університету "Львіввська політехніка" серія "Комп’ютерні системи та мережі".

СКЛАД РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

наукового журналу «Комп'ютерні системи та мережі»

Головний редактор: Мельник Анатолій Олексійович
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри електронних обчислювальних машин, Національний університет «Львівська політехніка» (Україна), ORCID, Scopus Author ID.

Заступник головного редактора: Наконечний Адріан Йосипович
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп'ютеризованих систем автоматики, Національний університет «Львівська політехніка» (Україна), Scopus Author ID.

Відповідальний секретар: Парамуд Ярослав Степанович
кандидат технічних наук,  доцент, доцент  кафедри електронних обчислювальних машин, Національний університет “Львівська політехніка” (Україна), ORCID.

Члени редакційної колегії:

Глухов Валерій Сергійович
професор кафедри електронних обчислювальних машин, доктор технічних наук, професор, Національний університет «Львівська політехніка» (Україна), ORCID, Scopus Author ID

Мельник Віктор Анатолійович
доктор технічних наук., професор, професор кафедри безпеки інформаційних технологій, Національний університет «Львівська політехніка» (Україна), ORCID, Scopus Author ID

Попович Роман Богданович
доктор фізико-математичних наук, доцент, професор кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем, Національний університет «Львівська політехніка» (Україна), Scopus Author ID, Web of Science Researcher ID

Рак Тарас Євгенович
проректор з науково-педагогічної роботи, доктор технічних наук, доцент, ПЗВО «IT СТЕП Університет» (Україна), ORCID, Scopus Author ID

Яцків Василь Васильович
доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри кібербезпеки, Тернопільський національний економічний університет (Україна), ORCID, Scopus Author ID

Луцький Георгій Михайлович
доктор технічних наук, професор, професор кафедри обчислювальної техніки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (Україна), ORCID, Scopus Author ID

Поморова Оксана Вікторівна
доктор технічних наук, професор, професор факультету математики та комп'ютерних наук, Лодзьський університет (Польща), ORCID, Scopus Author ID

Досталек Лібор
доктор технічних наук, професор, директор інституту прикладної інформатики Університет Південної Богемії (Чехія), ORCID, Scopus Author ID

Пліва Зденек
доктор технічних наук, професор, декан факультету мехатроніки, інформатики і міждисциплінарних студійТехнічний університет Ліберця (Чехія), ORCID, Scopus Author ID

Кульчицькі Пьотр
доктор технічних наук професор, керівник відділу інформаційних технологій та системних досліджень, Краків Гірничо-металургійна академія (Польща), ORCID, Scopus Author ID

Владімірова Таня
завідувач кафедри електронної і системної інженерії, директор Інституту космічних і наземних досліджень, доктор технічних наук, професор Університет Лестера (Великобританія), ORCID, Scopus Author ID

Дрозд Олександр Валентинович
доктор технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерні інтелектуальні системи та мережі Одеський національний політехнічний університет (Україна), ORCID, Scopus Author ID

Коваленко Андрій Анатолійович
доктор технічних наук, професор, професор кафедри електронних обчислювальних машин, Харківський державний технічний університет радіоелектроніки (Україна), ORCID

Лупенко Сергій Анатолійович
доктор технічних наук, професор, професор кафедри комп'ютерних систем та мереж, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя (Україна), ORCID, Scopus Author ID

Николайчук Ярослав Миколайович
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри спеціалізованих комп'ютерних систем, Тернопільський національний економічний університет (Україна), ORCID, Scopus Author ID

Павлиш Володимир Андрійович
професор, кандидат технічних наук, професор, Національний університет «Львівська політехніка» (Україна), Scopus Author ID

Пархуць Любомир Теодорович
доктор технічних наук, професор, професор кафедри захисту інформації, Національний університет «Львівська політехніка» (Україна), ORCID, Scopus Author ID

Самотий Володимир Васильович
доктор технічних наук, професор, професор кафедри управління інформаційною безпекою, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності (Україна), ORCID, Scopus Author ID

Хома Володимир Васильович
доктор технічних наук, професор, професор кафедри систем управління та прийняття рішень, Опольська політехніка (Польща), ORCID, Scopus Author ID

Редколегія наукового журналу "Комп’ютерні системи та мережі" щороку оголошує набір статей.

З питань публікації статей звертатися до доцента кафедри ЕОМ Парамуда Ярослава Степановича (507 ауд)
або надіслати листа за адресою visnykksm@polynet.lviv.ua.

Контактна Інформація

Кафедра ЕОМ

eom.lp.edu.ua

Телефон

+38(032)258-21-96