Науковий журнал "Комп'ютерні системи та мережі" Випуск 2, №1, 2020 рік

ISSN 2707-2371
УДК 621.3 (681,519,536,62,50,003,004)

Мельник А.О., Морозов Ю.В., Гаваньо Б.І., Гупало П.А. Біомедична кіберфізична система цілодобового моніторингу функцій легень у пацієнтів із COVID-19.

Березко Л.О., Соколов С.Є. Алгоритмічний підхід до проєктування нової медичної апаратури.

Бочкарьов О.Ю. Структурна адаптація процесів збору даних в автономних розподілених системах з використанням методів навчання з підкріпленням.

Бочкарьов О.Ю. Функціональне узгодження методів організації адаптивних процесів збору даних та методів просторової самоорганізації мобільних агентів.

Клушин Ю.С. Захарчин Ю.Б. Підвищення швидкості роботи веб-додатків.

Кушнір Д.О., Парамуд Я.С. Алгоритм оперативного наведення засобів вимірюваьно–керувального вузла кіберфізичної системи на рухомий об'єкт.

Очерклевич О.Б., Гнатович А.О.І. Методи семантичного аналізу при анотованому узагальненні текстових документів.

Парамуд Я.С., Рак Т.Є., Торський М.В. Принципи моніторингу та керування у мережі зарядних станцій електричних автомобілів.

Пастернак І.І. Принципи побудови програмних засобів системи налаштування інтегрованих плат.

Пуйда В.Я., Стоян А.О. Дослідження методів виявлення об`єктів на відеозображеннях.

Смолянік Я.В., Пузирьов С.В. Інтеграція камери ESP32-CAM OV2604 з мобільними месенджерами.

Тимощук П.В. Спрощена модель нейронної мережі дискретного часу для паралельного сортування.

Шевченко А.Г., Пузирьов С.В. Створення апаратно-програмної платформи для сучасного застосування інтернету речей на основі туманних обчислень з використанням технологій CLOUD-NATIVE.

Титульні сторінки

Редакційна колегія серії "Комп'ютерні системи та мережі"

Відповідальний редактор: проф., д.т.н. А.О. Мельник

Заступник відповідального редактора: проф., д.т.н. Р.Б. Дунець

Відповідальний секретар: доц., к.т.н. Я.С. Парамуд

Члени редакційної колегії

 • д-р техн. наук, проф. Валерій Глухов, Україна
 • д-р техн. наук, проф. Олександр Дрозд, Україна
 • д-р техн. наук, проф. Андрій Коваленко, Україна
 • д-р техн. наук, проф. Сергій Лупенко, Україна
 • д-р техн. наук, проф. Георгій Луцький, Україна
 • д-р техн. наук, проф. Віктор Мельник, Україна
 • д-р техн. наук, проф. Ігор Микитин, Україна
 • д-р техн. наук, проф. Зиновій Мичуда, Україна
 • д-р техн. наук, проф. Ярослав Николайчук, Україна
 • канд. техн. наук, проф. Володимир Павлиш, Україна
 • д-р техн. наук, проф. Любомир Пархуць, Україна
 • д-р техн. наук, проф. Оксана Поморова, Польща
 • д-р фіз. -мат. наук, доц. Роман Попович, Україна
 • д-р техн. наук, доц. Тарас Рак, Україна
 • д-р техн. наук, проф. Володимир Самотий, Україна
 • д-р техн. наук, проф. Володимир Хома, Польща
 • д-р техн. наук, проф. Василь Яцків, Україна
 • проф. Лібор Досталек, Чеська Республіка
 • проф. Зденек Пліва, Чеська Республіка
 • проф. Пьотр Кульчицькі, Польща
 • проф. Таня Владімірова, Велика Британія
 • проф. Ігор Король, Польща

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (Наказ Міністерства юстиції України від 30.10.2019 №3312/5)

Рекомендувала Вчена рада Національного університету "Львівська політехніка" (протокол № 59 від 26.11.2019 р.)

Науковий журнал "Комп'ютерні системи та мережі" входить до переліку видань ВАК, в яких друкуються матеріали дисертаційних робіт у галузі технічних наук.

У журналі надруковані статті, що відбивають результати досліджень з актуальних питань комп'ютерних систем, мереж та інформаційних технологій, виконаних науковцями Національного університету "Львівська політехніка", вченими інших регіонів України в галузі теорії та розробки обчислювальних систем загального та спеціалізованого призначення, комп'ютерних засобів розв'язування задач цифрової обробки сигналів, комп'ютерних мереж, автоматизованого проектування та керування.

Для наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, інженерів, що спеціалізуються у галузі обчислювальних систем, мереж, комп'ютерних засобів розв'язання задач цифрової обробки сигналів, автоматизованого проектування та керування, а також докторантів, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

Науковий журнал є правонаступником збірника наукових праць "Вісник Національного університету "Львівська політехніка", серія "Комп'ютерні системи та мережі". Виходить один раз на рік з 2019 року.

Входить до переліку фахових видань (технічні науки), затвердженого МОН України.