Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи та мережі" №905, 2018 рік

УДК 621.3 (681,519,536,62,50,003,004)

Бачинський Р. В. Метод захисту ключів шифрування в мікроконтролерах з використанням спеціальних апаратних блоків

DOI:  https://doi.org/10.23939/csn2018.905.003

Наведено метод захисту окремих ділянок пам'яті в мікроконтролерах фірми STM, які можуть бути використані для зберігання секретних ключів шифрування даних, за допомогою спеціального апаратного блоку «Firewall». Цей метод забезпечує доступ до певних областей пам'яті мікроконтролера тільки з визначених конфігурацією апаратного блоку ділянок пам'яті програм і блокує доступ з інших областей пам'яті. Оскільки до мікроконтролерів фірми STM можна підключати зовнішню як Flash, так і SRAM (для розширення пам'яті програм і даних), було досліджено як захист ділянок зовнішньої пам'яті, так і спроби доступу з них до захищених областей.

Ключові слова: мікроконтролери, шифрування, ключі шифрування.

Література. 1. RM0351 Reference manual, STM32L4x5 and STM32L4x6 advanced Arm-based 32-bit MCUs ./ https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/reference_manual/02/35/09/0c/4f/f7/40/03/ DM00083560.pdf/files/DM00083560.pdf/jcr:content/translations/en.DM00083560.pdf 2. AN4729 Application note, STM32L0/L4 FIREWALL overview./ https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document /application_note/43/66/7c/63/87/9f/4c/b2/DM00209768.pdf/files/DM00209768.pdf/jcr:content/translation s/en.DM00209768.pdf 3. AN4758: Proprietary code read-out protection on microcontrollers of the STM32L4 Series./ https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/group0/1f/99/ef/d6/ 24/8d/44/08/DM00226247/files/DM00226247.pdf/jcr:content/translations/en.DM00226247.pdf

Березко Л. О., Соколов С. Є. Особливості інструментальних засобів біомедичної кіберфізичної системи

DOI:  https://doi.org/10.23939/csn2018.905.008

Подано матеріали досліджень, пов'язаних із побудовою біотехнічних систем як складових кіберфізичних систем біомедичного призначення. Запропоновані узагальнені структури біомедичних біотехнічних систем дають змогу формулювати та розв'язувати задачі проектування таких біотехнічних систем як компонент кіберфізичних систем . Розглянуто, проаналізовано та запропоновано низку практичних заходів стосовно створення інструментальних засобів біотехнічних систем. Особливості взаємодії між біологічною та технічною складовими задають перелік експериментальних та теоретичних досліджень, що йдуть паралельно до технічних етапів реалізації. Особливості побудови біотехнічної системи на основі біоелектроімпедансометрії з погляду метрології полягає у неможливості мати взірцевий біологічний об'єкт. Похибки при біоелектроімпедансометрії виникають у результаті взаємодії інструментальних засобів і біологічного об'єкта та перерахунку біофізичних параметрів у фізіологічні характеристики. Докладно розглянуто експериментальні результати, які супроводжували розроблення та дали можливість побудувати біотехнічну систему для визначення рівня втрат крові.

Ключові слова: кіберфізичні системи, біотехнічні системи, біомедичний електроімпеданс, інструментальні засоби.

Література.1. Anatoliy Melnik. Cyber-Physical Systems Multilayer Platform and research Framework. Advances in Cyber-Physical Systems, 2016, vol. 1, No 1, pp. 1–6. 2. Leonid Berezko, Serhii Sokolov. Biotechnical components of cyber-physical systems. // Advances in cyber-physical systems, Lviv Polytechnic National University, 2017, vol. 2, No 1, p. 1–5. 3. Ahutin V. M. Bionic aspects of the synthesis of biotechnical systems. Information materials: Cybernetics. M.: Sov. Radio, 1976, No. 4 (82), pp. 3–26. 4. Fletcher R., Fletcher S., Wagner E. Clinical epidemiology. Fundamentals of Evidence-Based Medicine. / Translation from English, M.: Media Sphere, 1998, 351 pp. 5. Berezko L. O., Smerdov A. A, Sokolov S. E. Possibilities of application of bioelectroimpedance measurement for investigation of microcirculation state. // Electronics and Communications, 2011, No. 2 (61), c. 101–105. 6. Schwan H. P. Alternating Current Electrode Polarization. Biophysic, 1966, bd. 3, No 5, pp. 181–201. 7. Geddes L. A., Da Costa C. P., Wise D. The impedance of stainless-steel electrodes. Med. Biol. Eng., 1971, vol. 9, No 3, pp. 511–521. 8. Sun H. H., Onaral R. A Unified Approach to Represent Metal Electrode Polarization/ Iree Transactions on Biomedical Engineering, 1983, v. BME-30, No 7, pp. 399–405. 9. Grigorchak I. I., Ponedilok G. V. Impedance Spectroscopy: Textbook. Lviv: Publishing House of Lviv Polytechnic, 2011, p. 352. 10. Egorov Yu. P., Kuznetsov G. D. The brain as a volumetric conductor. M.: Nauka, 1980, p. 160. 11. Grechin V. B., Kropotov Yu. D. Slow non-electric rhythms of the human brain. L .: Nauka, 1979, p. 128. 12. Olson W. H., Schmincke D. R., Bradley L., Henley B. S. Time and frequency dependence of disposable ECG electrode-skin impedance. Medical Instrumentation, 1979, vol. 13, No 5, pp. 269–272. 13. Kachalov Yu. P., Gnotov A. V., Nozdrachev A. D. The metallic microelectrode. L.: Nauka, 1980, p.159. 14. Andreev V. S. Conductometric methods and devices in biology and medicine Moscow: Medicine, 1973. 334 p. 15. Berezko L. O., Smerdov A. A, Sokolov S. E. Possibilities of application of bioelectroimpedance measurement for investigation of microcirculation state. Electronics and Communications, 2011, No. 2, c. 101–105. 16. Bryusov P. G. Extra determination of blood loss by nomograms. / / Military Medical Journal, 1986, No. 9, p. 61–62. 17. Berezovsky V. A , Kolotyolov N. N. Biophysical characteristics of human tissues.– K.: Naukova dumka,1990, 224 p. 18. Sherman D. M., Bordyuzhenko I. I., Rodionov V. I, Pokrovsky M. M., Sidakova G. A. The dependence of the values of the inter electrode impedance on the localization and area of the electrodes, the frequency and the force of the measuring current. News of medical equipment, Moscow: Scientific works VNIIMP, 1976, No. 4, pp. 8–12.

Бомчик О. С., Парамуд Я. С. Комп'ютерна система управління багатоканальними освітлювальними пристроями

DOI:  https://doi.org/10.23939/csn2018.905.015

Розглянуто проблему побудови комп'ютерної системи управління багатоканальними освітлювальними пристроями. Визначено базові засоби систем управління освітленням. Розроблено узагальнену структуру комп'ютерної системи управління багатоканальними освітлювальними пристроями. Обґрунтовано доцільність застосування в таких системах магістральних послідовних інтерфейсів. Проаналізовано і обґрунтовано ефективність застосування протоколу DMX. Розглянуто структурну схему системи управління багатоканальними освітлювальними пристроями за таким протоколом та загальний алгоритм роботи системи.

Ключові слова: комп'ютерна система, багатоканальні освітлюючі пристрої, протокол.

Література. 1. Kavun S. V. Sorbat I. V. Arkhitektura kompiuteriv. osoblyvosti vykorystannia kompiuteriv v IS. Kharkivskyi Natsionalnyi Ekonomichnyi Universytet. Vypusk KhNEU – Kharkiv, 2010. 2. Huk M. Apparatyie interfeisy PK. Entsyclopediya. – SPb: Piter, 2002–528 p. 3. Diuran P. H. Vidkryti i funktsionalno sumisni zasoby upravlinnia komertsiinym osvitlenniam. 2014. – 132 p. 4. Fedorov Yu. N. Dovidnyk inzhenera po ASUTP. Proektuvannnia i razrabotka. – K. : Infra-Inzheneriia, 2014. – 423 p. 5. Morton, Dzhon. Mikrokontrolery AVR. Vstupnyi kurs / Dzhon Morton. – M.: Dodэka XXI, DMK Pres, 2015–272 p. 6. Yatsenkov, V. S. Mikrokontrolery Microchip z aparatnoiu pidtrymkoiu USB / V. S. Yatsenkov. – M.: Hariacha liniia – Telekom, 2008. – 402 p., 7. Bobalo Yu. Ia. Matematychni modeli ta metody analizu nadiinosti radioelektronnykh, elektrotekhnichnykh ta prohramnykh system: monohrafiia / Yu. Ia. Bobalo, B. Iu. Volochii, O. Iu. Lozynskyi, B. A. Mandzii, L. D. Ozirkovskyi, D. V. Fedasiuk, S. V. Shcherbovskykh, V. S. Yakovyna. – Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2013. – 300 p., 8. Paramud Ya. S. Interfeisy peryferiinykh prystroiv EOM – K., ISDO, 1995. – 74 p., 9. Torianyk K. I., Lysov P. I., Karpov M. A., Popov Yu. O. Syhnaly z shyrotno-impulsnoiu moduliatsiieiu v systemakh zviazku. – Moskovskyi derzhavnyi instytut radiotezhniky, elektroniky i avtomatyky, 2010.

Бородій І. І., Парамуд Я. С., Cав'як В. В. Принципи побудови програмної системи формування агрегованих даних

DOI:  https://doi.org/10.23939/csn2018.905.025

Розглянуто принципи побудови програмної системи формування агрегованих даних, а також основні принципи побудови програмних систем формування агрегованих даних. Проведено їхній порівняльний аналіз, запропоновано альтернативний принцип побудови програмної системи. За цим принципом побудови можна усунути проблеми швидкої та надійної обробки даних, масштабування, автоматизації роботи складових програмної системи, якості та безпеки даних.

Ключові слова: принципи побудови, програмна система, аналіз даних, агрегування даних, бізнес-інтелект, реляційна база даних, сховище даних, кіоск даних, OLAP-куб.

Література. 1. Kornilov Y. G. Sovremennoye primeneniye OLAP i OLTP tekhnologiy v ekonomike / Kornilov Y. G., Dolgova T. G. – Krasnoyarsk: Siberian State Aerospace University, Sektsiya "Informatsionno-ekonomicheskiye sistemy", 2010. – P. 419–420. 2. Marie-Aude Aufaure – Business Intelligence // Marie-Aude Aufaure, Esteban Zimanyi (Eds.): Second European Summer School, eBISS 2012, Brussels, Belgium, July 2012. – 234 p. 3. Bat'kov V. O. – Analiz problem sovremennykh khranilishch dannykh / Bat'kov V. O. –Moscow: Moscow State University of Economics, Statistics, and Informatics, 2013. – 3 p. 4. Data aggregation [Electronic resource] / ibm – Access mode: https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSBNJ7_1.4.4/dataView/Concepts/ctnpm_dv_use_data_aggr eg.html. 5. M. A. Poltavtseva – Bezopasnost' baz dannykh: problemy i perspektivy / M. A. Poltavtseva, A. R Khabarov – Tver: Nauchno-issledovatel'skiy institut «Tsentrprogrammsistem», Programnyye produkty I sistemy No3 tom 29, 2016. – P. 36–41. 6. Aarthi Raman –Conceptual Data Vault Modeling and its Opportunities for the Future // Aarthi Raman, Teuta Cata – Dallas, TX: Decision Sciences Institute, 2017 – 10 p. 7. Data Warehouse: The Choice of Inmon versus Kimball [Electronic resource] / Ian Abramson. – Access mode: https://www.ismll.uni-hildesheim.de/lehre/bi-10s/script/Inmon-vs-Kimball.pdf. 8. Data Source [Electronic resource] / techopedia. – Access mode: https://www.techopedia.com/definition/30323/data-source. 9. DBMS Database Models [Electronic resource] / studytonight. – Access mode: https://www.studytonight.com/dbms/database-model.php. 10. The Advantages of a Relational Database Management System [Electronic resource] / techwalla. – Access mode: https://www.techwalla.com/articles/theadvantages-of-a-relational-database-management-system 11. Database [Electronic resource] / Margaret Rouse. – Access mode: https://searchsqlserver.techtarget.com/definition/database. 12. Dusan Petkovic. Microsoft SQL Server 2012. A beginner's guide // Dusan Petkovic – New York: The McGraw-Hill Companies, 2012. – 833 p.

Ваврук Є. Я., Кушнір Д. О. Система розпізнавання та перекладу текстової інформації в мобільних додатках з використанням бібліотеки microsoft cognitive ocr

DOI:  https://doi.org/10.23939/csn2018.905.033

Розглянуто програмні засоби обробки як рукописного, так і друкованого тексту з подальшим його перекладом на мобільних платформах Android та IOS. Наведено метод реалізації повністю кросплатформних рішень для складних мобільних систем. Запропоновано реалізацію системи на базі алгоритму обробки тексту за допомогою бібліотеки Microsoft Cognitive OCR, наведено діаграму класів взаємодії модулів системи на основі технологій машинного навчання. Забезпечено кросплатформне рішення для мобільних систем Android та IOS. Досліджено ефективність розпізнавання різних шрифтів, написаних різними мовами, та виведено вірогідність правильного розпізнавання слів відносно кількості символів у кожному тесті.

Ключові слова: біблотека обробки зображень, кросплатформність, програмні інтерфейси, машинне навчання.

Література. 1. Anyline. Anyline SDK documentationfElektronnyj resurs] / New York 2018 — Rezhym dostupu: https://documentation.anyline.com/ 2. Microsoft. Microsoft Cognitive Services documentation [Elelctronnyj resurs] /Redmont 2018 Rezhym dostupu: https://azure.microsoft.eom/enus/services/c ognitive-semices 3. Google. Tesseract documentation [El'ektronnyj resurs] / Mountain View2018— Rezhym dostupu: https://github.com/tesseract-ocr/tesseract/wiki/Documentation 4. Olekseev. O What Xamarin developers should know at the beginning of 2017 ]Elektronnyj resurs] / Kyiv 2017 — Rezhym dostupu: http://it-ua. info/news/2017/02/03/scho-rozrobniki-xamarin-povinn-znati-na-pochatok2017-rokti 5. Appcelerator. Appcelerator Titanium documentation [Elektronnyj resurs] / San Jose 2018 — Rezhym dostupu: https://www.appcelerator.com/Titamum 6. Adobe. PhoneGap documentation [Elektronnyj resurs] / San Jose 2018 — Rezhym dostupu:https://build.phonegap.com/ 7.Microsoft. Xamarin documentation [Elektronnyj resurs] /Redmont 2018 —Rezhym dostupu:https://docs.microsoft.com/en-us/xamarin/ 8. Google. Google translate OCR API documentation[Elektronnyj resurs] / Mountain View 2018 Rezhym dostupu:https://cloud. google.com/functions/docs/tutorials/ocr 9.Microsoft. Machine Learning documentation [Elektronnyj resurs]/Redmont 2018 — Rezhym dostupu:https://docs.microsoft. com/ru-ru/azure/machine-learning/machine-leaming-what-is-machine-learning

Ваврук Є. Я., Мозіль З. Г. Вибір алгоритму пошуку оптимального шляху передавання даних у розподіленій системі

DOI:  https://doi.org/10.23939/csn2018.905.042

Розглянуто типову структуру багаторівневої розподіленої системи, проаналізовано проблеми передавання даних та можливість використання графів для їх вирішення. Обрано критерії вибору алгоритму пошуку оптимального шляху. На основі запропонованих критеріїв обрано алгоритм Беллмана-Форда для пошуку оптимального шляху в графі. Використано принципи Dirty Flag, CSR (розріджений ряд) та визначено параметри співвідношення «час-пам'ять» для збільшення швидкодії алгоритму.

Ключові слова: пошук оптимального шляху, розподілена система, алгоритм Беллмана-Форда, Dirty Flag, CSR.

Література. 1. Dolinskaya I. Optimal Path Finding in Direction, Location and Time Dependent Environments / Irina Dolinskaya. – Evanston, 2012. – 33 с. – (Northwestern University). 2. Pradesh M. Modified Dijkstra's Algorithm for Dense Graphs / Madhua Pradesh. – Bhopal, India, 2016. – 9 с. – (Maulana Ajad National Institute of Technology). 3. Krianto S. Bellman Ford algorithm in Routing Information Protocol / Sulaiman Krianto. – Indonesia, 2018. – 10 с. – (Universitas Prima Indonesia). 4. Aksak N. Vykorystannia alhorytmiv poshuku naikorotshoho shliakhu na hrafakh (Using algorithms to find the shortest path on the graphs) / Nikolay Aksak. – Kharkiv, 2004. – 10 с. 5. Dunets R. Topolohiia kompiuternykh system (Topology of computer systems) / Roman Dunets. – Lviv, 2007. – 48 с. – (Lviv Polytechnic National University).

Гаваньо Б. І. Проблеми конфіденційності та безпеки в кіберфізичних системах інтелектуальних будинків

DOI:  https://doi.org/10.23939/csn2018.905.049

Розумні будинки стають дедалі популярнішими для продуктів та послуг IoT з великою кількістю обіцянок для покращення якості життя людей. Тим не менше, гетерогенна, динамічна та пов'язана з Інтернетом природа цього середовища додає нових побоювань, оскільки приватні дані стають доступними, часто без відома власників. Ця доступність поряд із зростаючими ризиками захисту даних та порушень конфіденційності робить безпеку інтелектуального будинку важливою темою, яка заслуговує уваги. Наведено огляд проблем конфіденційності та безпеки, спрямованих на кіберфізичні системи розумних будинків. Також визначено обмеження, оцінено рішення та завдання та проблеми, які потребують подальшого дослідження.

Ключові слова: інтелектуальний будинок, кіберфізична система, інтернет речей, конфіденційність, безпека.

Література. 1. D.J. Cook et al., "MavHome: An agent-based smart home", IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications, San Diego, CA, USA, pp. 521–524, 2003. 2. N. King, "Smart home – A Definition", Milton Keynes: Intertek Research and Testing Centre, 2003. 3. Statista, 2015 [Online]. Available: https://goo.gl/89rRIa. 4. August and Xfinity, "The Safe and Smart Home: Security in the Smart Home Era," 2016 [Online]. Available: http://goo.gl/UGWb5Z. 5. V. Srinivasan et al., "Protecting your daily in-home activity information from a wireless snooping attack," 10th international conference on Ubiquitous computing, pp. 202–211, 2008. 6. B. Ur et al., "The current state of access control for smart devices in homes," Workshop on Home Usable Privacy and Security, 2013. 7. S. Notra et al., "An experimental study of security and privacy risks with emerging household appliances", IEEE Conference on Communications and Network Security, pp. 79–84, 2014. 8. V. Sivaraman et al., "Networklevel security and privacy control for smart-home IoT devices," Wireless and Mobile Computing, 55 Networking and Communications, pp. 163–167, 2015. 9. T. D. P. Mendes et al., "Smart home communication technologies and applications: Wireless protocol assessment for home area network resources", Energies, vol. 8, no. 7, pp. 7279–7311, 2015. 10. C. Debes et al., "Monitoring Activities of Daily Living in Smart Homes: Understanding human behavior", IEEE Signal Processing Magazine, vol. 33, no. 2, pp. 81-94, 2016. 11. C. Lee et al., "Securing smart home: Technologies, security challenges, and security requirements", IEEE Conference on Communications and Network Security, pp. 67–72, 2014. 12. K. Islam et al., "Security and privacy considerations for wireless sensor networks in smart home environments", Computer Supported Cooperative Work in Design, IEEE 16th International Conference on, pp. 626–633, 2012. 13. H. Chan and A. Perrig, "Security and privacy in sensor networks", Computer, vol. 36, no. 10, pp. 103–105, 2003 14. M. M. Hossain et al., "Towards an Analysis of Security Issues, Challenges, and Open Problems in the Internet of Things", Services, pp. 2128, 2015. 15. M. Anwar et al., "Anytime, anywhere access to secure, privacy-aware healthcare services: Issues, approaches and challenges", Health Policy and Technology, vol. 4, pp. 299–311, 2015. 16. S. L. Keoh et al., "Securing the internet of things: A standardization perspective", Internet of Things Journal, IEEE, vol. 1, no. 3, pp. 265– 275, 2014. 17. D. Altolini et al., "Low power link layer security for IoT: Implementation and performance analysis", Wireless Communications and Mobile Computing Conference, pp. 919–925, 2013. 18. H. C. Pohls et al., "RERUM: Building a reliable IoT upon privacy-and security-enabled smart objects", Wireless Communications and Networking Conference Workshops, pp. 122–127, 2014. 19. G. Mantas et al., "Security in smart home environment", Wireless Technologies for Ambient Assisted Living and Healthcare: Systems and Applications, pp. 170–191, 2010 20. N. P. Hoang and D. Pishva, "A TOR-based anonymous communication approach to secure smart home appliances", Advanced Communication Technology, pp. 517–525, 2015. 21. A. Riahi et al., "A systemic approach for IoT security", Distributed Computing in Sensor Systems, pp. 351–355, 2013. 22. A. Jacobsson and P. Davidsson, "Towards a Model of Privacy and Security for Smart Homes," IEEE 2nd World Forum on Internet of Things, vol. 2, pp. 727–732, 2015 23. M. Henze et al., "A comprehensive approach to privacy in the cloud-based Internet of Things," Future Generation Computer Systems, vol. 56, pp. 701–718, 2016. 24. D. Barnard-Wills et al., "ENISA Threat Landscape and Good Practice Guide for Smart Home and Converged Media", ENISA (The European Network and Information Security Agency), 2014.

Голембо В. А., Мельніков Р. Г. Організація роботи групи безпілотних літальних апаратів

DOI:  https://doi.org/10.23939/csn2018.905.056

Наведено базові теорії та алгоритми, за допомогою яких досягають спільних узгоджених дій групи об'єктів. Для дослідження сумісної роботи групи безпілотних літальних апаратів (БПЛА), яка здатна до самоорганізації, застосовано теорію ройового інтелекту. Розглянуто метод організації взаємодії групи БПЛА в навколишньому середовищі поділом групи на локальні підгрупи. Запропоновано алгоритм уникнення можливих зіткнень сусідніх БПЛА завдяки перерахунку траєкторії польоту.

Ключові слова: безпілотні літальні апарати, самоорганізація, ройовий інтелект, взаємодія групи, уникнення зіткнень.

Література. 1. A. Korchenko, O. Illyash Generalized classifications of unmanned air vehicles // Scientific Works of Kharkiv National Air Force University, No. 4, 2012. – P. 27–36. 2. A. Botchkaryov, V. Golembo Autonomous distributed system with elements of self-organization: problems and directions for development // Lviv Polytechnic National University Press, No. 745. 2012. – P.26–32. 3. I. Kalyaev, A. Gaiduk, S. Kapustian Collective control models and algorithms in groups of robots М. : FIZMATLIT, 2009, – 280 P. 4. Intelligent embedded systems and multi-agent control. [Electronic resource]. – Access mode: http://roboschool.org/docs/robo15/Materials/Day-4/Day-4-intelligent-embedded-systems-and multiagent-control.pdf. 5. I. Kalyaev, A. Gaiduk, S. Kapustian Distributed planning systems for actions teams of robots. M .: Janus-K, 2002. 292 P. 6. Implementation of the local voting algorithm for multi-agent control under stochastic uncertainties. [Electronic resource]. – Access mode: http://www.math.spbu.ru/user/gran/students/presentation_Ekaterina_Khrabrykh.pdf. 7. Hypothesis of simplicity. [Electronic resource]. – Access mode: http://studopedia.org/3-67094.html. 8. A. Botchkaryov, V. Golembo Self-organization of autonomous distributed systems in the tasks of decision-making in understanding conditions // Lviv Polytechnic National University Press, No. 688. 2010. – P. 23–30. 9. D. Ivanov Information Exchange in a Large Group Robots // National academy of Ukraine/Artificial Intelligence, No. 4. 2010. – P. 513–521. 10. S. Kapustian Multi-level organization of collective interaction in groups of intelligent robots // News of the Southern Federal Universit/Technical science, No. 9. 2004. – P. 149–158. 11. S. Kapustian, Bondarev Y. Methods of organizing local coordination of actions in large groups of microrobots // News of the Southern Federal Universit/Technical science, No. 9. 2004. – P. 158–167. 12. V. Erofeeva, Y. Ivanskiy, V. Kiyaev Swarm control of dynamic objects based on multi-agent technologies// Computer tools in education, No. 6. 2105. – P. 34–42.

Еліас Р. М., Глухов В. С., Рахма М., Жолубак І. М. Вбудований контроль пристроїв для опрацювання елементів розширених полів Галуа

DOI:  https://doi.org/10.23939/csn2018.905.064

Двійкові коди елементів розширених полів Галуа є надлишковими, частина з них ніколи не з'являються при нормальній роботі пристроїв опрацювання елементів таких полів. Невикористані (заборонені) кодові комбінації можна задіяти для робочого діагностування (вбудованого контролю) цих пристроїв. Ознакою помилки буде поява будь-якої забороненої комбінації. У роботі порівнюються різні розширені поля Галуа за можливістю організації робочого діагностування, визначаються поля, які якнайкраще забезпечують його проведення. Зазначено, що для кодів елементів полів Галуа не існує бітів, які мають суворо різні значення в дозволених та заборонених кодах. Можливість діагностування пропонується оцінювати відношенням кількості заборонених комбінацій до загальної кількості комбінацій або до кількості дозволених комбінацій. Для досягнення найбільшого ефекту діагностування рекомендується використовувати поля з характеристиками, які є першим простим числом, більшим за степінь 2. З погляду ціни діагностування, найкращим є поле GF(3m), для якого необхідно визначати лише одну заборонену кодову комбінацію, що забезпечує виявлення усіх заборонених кодів. З використанням розглянутих полів Галуа GF(dm) мінімальна кодова відстань для кодів кожної цифри коду дорівнює 1. Це вказує на те, що виявити 100 % усіх навіть поодиноких помилок у роботі розглянутих пристроїв запропонованим способом неможливо. Пошук логічного виразу для позначення помилки ґрунтується на поділі групи послідовних заборонених кодів на підгрупи. Для кожної підгрупи розряди її кодів ділять на дві частини так, щоб старші розряди кожного коду з підгрупи залишалися незмінними, а молодші  пробігали всі значення від 0...0 до 1...1. Тоді до мінімізованого логічного виразу помилки у цій підгрупі кодів увійдуть тільки незмінні старші розряди. Апаратна складність запропонованого методу квадратично залежить від кількості бітів, якими кодується один розряд коду елементів розширених полів Галуа.

Ключові слова: розширені поля Галуа, ємнісна складність, вбудоване тестування.

Література. 1. IEEE 1363–2000 (2000). Standard Specifications for Public-Key Cryptography. Copyright © 2000 IEEE. All rights reserved. 2. DSTU 4145–2002. Informatsiini tekhnolohii. Kryptohrafichnyi zakhyst informatsii. ETsP, shcho gruntuietsia na eliptychnykh kryvykh. Formuvannia ta pereviriannia. Kyiv. 2003. 3. DSTU ISO/IEC 15946–1:2015 Informatsiini tekhnolohii. Metody zakhystu. Kryptohrafichni metody, shcho gruntuiutsia na eliptychnykh kryvykh. Chastyna 1. Zahalni polozhennia. 4. De Feo, L. Towards quantum– resistant cryptosystems from supersingular elliptic curve isogenies / L. De Feo, D. Jao, J. Plut // PQCrypto. – 2011.–24 p. 5. Cherkaskyi M. V. SH–model alhorytmu // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika" No 433. Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". 2001. S. 127–134. 6. Cherkaskyi M. V., Khusein Khalid Murad. Universalna SH-model // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika" No 523 "Kompiuterni systemy ta merezhi". Lviv. Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". 2004. S. 150–154. 7. Hlukhov V. S., Hlukhova O. V. Rezultaty otsiniuvannia strukturnoi skladnosti pomnozhuvachiv elementiv poliv Halua [Tekst] / V. S. Hlukhov, O. V. Hlukhova // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika" "Kompiuterni systemy ta merezhi". – Lviv: – 2013. – Vyp. 773.– S. 27–32. 8. Hlukhov V. S., Trishch H. M. Otsinka strukturnoi skladnosti bahatosektsiinykh pomnozhuvachiv elementiv poliv Halua [Tekst] / V. S. Hlukhov, H. M. Trishch // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika" "Kompiuterni systemy ta merezhi". – Lviv: – 2014. – Vyp. 806. – S. 27–33. 9. Hlukhova, O. V., Lozynskyi, A. Ya., Yaremkevych, R. I., Ihnatovych, A. O. Analitychna otsinka strukturnoi skladnosti pomnozhuvachiv elementiv poliv Halua [Tekst]. / O. V. Hlukhova, A. Ya. Lozynskyi, R. I. Yaremkevych, A. O. Ihnatovych // Materialy V Vseukrainskoi shkoly-seminaru molodykh vchenykh i studentiv. Suchasni kompiuterni informatsiini tekhnolohii. ACIT2015. 22–23 travnia 2015 roku. Ternopil. TNEU. 2015. S. 166–167. 10. R. Elias, M. Rakhma, V. Hlukhov. Strukturna skladnist pomnozhuvachiv elementiv poliv Halua u normalnomu ta polinomialnomu bazysakh. Elektrotekhnichni ta kompiuterni cystemy. – Odesa: – 2017. Vyd-vo Nauka i tekhnika. – No 25 (101). – S. 324–331. 11. Sholohon O.Z. Obchyslennia strukturnoi skladnosti pomnozhuvachiv u polinomialnomu bazysi elementiv poliv Halua GF(2m) [Tekst] / O. Z. Sholohon // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika" "Kompiuterni systemy ta merezhi". – Lviv: – 2014. – Vyp. 806. – S. 284–289. 12. Sholohon Yu. Z. Otsiniuvannia strukturnoi skladnosti pomnozhuvachiv poliv Halua na osnovi elementarnykh peretvoriuvachiv [Tekst] / Yu. Z. Sholohon // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika" "Kompiuterni systemy ta merezhi". – Lviv: – 2014. – Vyp. 806. – S. 290–295. 13. Hlukhov V. S. Porivniannia polinomialnoho ta normalnoho bazysiv predstavlennia elementiv poliv Halua // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika" "Kompiuterni systemy proektuvannia. Teoriia i praktyka". No591, s. 22–27. Lviv, 2007. 14. V. S. Hlukhov. Otsinka aparatnykh vytrat na realizatsiiu bahatorivnevoi kompiuternoi systemy // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika" "Kompiuterni nauky ta informatsiini tekhnolohii" No 629. Lviv, 2008. S. 13–20. 15. 72 Zholubak, I. M., Hlukhov, V. S. Vyznachennia rozshyrenoho polia Halua GF(dm) z naimenshoiu aparatnoiu skladnistiu pomnozhuvacha [Tekst] / I. M. Zholubak, V. S. Hlukhov // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika" "Informatsiini systemy ta merezhi", No 854. Lviv, 2016. S. 63 – 69. 16. Hlukhov V. S., Elias R. M., Rakhma M. K. R. Chasova skladnist oriientovanykh na vykonannia kryptohrafichnykh peretvoren v skladi kiberfizychnykh system pomnozhuvachiv na osnovi modyfikovanykh komirok Hilda. Materialy druhoho naukovoho seminaru Kiber-fizychni systemy: dosiahnennia ta vyklyky, Lviv, Natsionalnyi universytet "Lvivska politekhnika", 21–22 chervnia 2016 r. S. 36–42. 17. R. Elias, M. Rakhma, V. S. Hlukhov. Chasova skladnist pomnozhuvachiv dlia poliv Halua. Elektrotekhnichni ta kompiuterni cystemy. – Odesa: – 2016. Vyd-vo Nauka I tekhnika. – No 22 (98). – S. 323–327. 18. Mohammed Kadhim Rahma, Valeriy S. Hlukhov. Time complexity of multipliers for Galois fields. INTERNATIONAL YOUTH SCIENCE FORUM "LITTERIS ET ARTIBUS", 24–26 NOVEMBER 2016, LVIV, UKRAINE. Proceedings, pp. 52–53. 19. R. Elias, V. Hlukhov, M. Rakhma, I. Zholubak. Yemnisna skladnist prystroiv dlia opratsiuvannia elementiv rozshyrenykh poliv Halua. Elektrotekhnichni ta kompiuterni cystemy. – Odesa: – 2018. Vyd-vo Nauka i tekhnika. – No 29 (105) (drukuietsia). 20. Rabochee dyahnostyrovanye bezopasnыkh ynformatsyonno-upravliaiushchykh system / A. B. Drozd, B. C. Kharchenko, S. H Antoshchuk y dr. / Pod red A. B. Drozda, B. C. Kharchenko – Kh. Nats. aerokosmycheskyi un-t ym. N. E. Zhukovskoho "KhAY", 2012–614 s. 21. Metodychni vkazivky do kursovoi roboty "Aryfmetychni ta lohichni osnovy kompiuternykh tekhnolohii" z dystsypliny "Kompiuterna lohika" bazovoho napriamku 6.050102 "Kompiuterna inzheneriia" / Ukl. V. S. Hlukhov, V. A. Holembo. Lviv: NU"LP", 2014. – 96 s.

Клушин Ю. С. Програмне реалізування математичних моделей, методів та алгоритмів оціннювання часу виконання складаних програмних комплексів у багатопроцесорних комп'ютерних системах

DOI:  https://doi.org/10.23939/csn2018.905.073

Для вирішення проблеми прогнозування у повному обсязі розроблено програмний комплекс, який побудований на основі математичних моделей, методів та алгоритмів прямого стохастичного модулювання та поярусного стохастичного модулювання, використовуваних для оцінювання часу виконання складаних програмних комплексів у багатопроцесорних комп'ютерних системах. Наведений програмний комплекс обчислює середнє значення і функцію розподілу часу виконання сукупності взаємопов'язаних завдань на однорідних ресурсах паралельної обчислювальної системи.

Ключові слова: паралельні обчислювальні системи, комплекс взаємопов'язаних робіт, пряме стохастичне моделювання, марківський процес, функція розподілу випадкової величини.

Література. 1. Chu W. W., Leung K.K. Module replication and assignment for real-time distributed processing system. // "Proc IEEE". 1987. 75. N5. pp. 547–562. 2. Khritankov A. S. Mathematical model of performance characteristics of distributed computing systems. Computer science, management, economics. WORKS OF MIPT. – 2010. – Volume 2, No. 1 (5), p. 110–115. 3. Ivutin A. N., Larkin E. V. Prediction of the execution time of the algorithm. Magazine. News of TSU. Technical science. Issue number 3/2013 C. 301–315. 4. Bocharov P. L., Ignatushchenko V. V. Mathematical models and methods for evaluating the effectiveness of parallel computing systems on complexes of interrelated works // Tez. report international conf, "HighPerformance Computing Systems in Management and Scientific Research," Alma-Ata, 1991, p. 6. 5. Margalitashvili, A. L., Ambartsumian, A. L., Teplyakov, A. V., Preidunov, Yu, V., Graph models of complexes of interrelated works, M *, 1990, – Dep. in VINITI 31,01,90, No. 587–B90. 6. Margalitashvili A. L, Investigation of the effectiveness of the functioning of parallel computing resources on given complexes of interrelated works, Abstract of Cand. dis. M .: In-t prbblem management, 1990. 7. Bocharov P. L., Preydunov Yu. V., Estimation of the execution time of a complex of works on a parallel computational system // System analysis and computer science. Sat scientific papers, M.: Publishing house DN, 1991. C 29–41. 8. Ingatushchenko V. V. Organization of structures for controlling multiprocessor computing systems. Moscow: Energoatomizdat, 1984. 9. Ivanov N.N. Mathematical prediction of reliable execution of sets of tasks with symmetric runtime distributions. Journal of Open Education, Issue No. 2–2 / 2011, p. 52–55. 10. Ignatushchenko V. V., Klushin Y. S. Prediction of the implementation of complex software systems on parallel computers: direct stochastic modeling // Automation and Remote Control. 1994. N12, p. 142–157. 11. Klushin, Y. S. Prediction of the implementation of complex software systems on parallel computers // Proc. Report Second Ukrainian Conference on Automatic Control "Automation – 95", Lviv, 1995, vol. 2, p. 100. 12. Ignatushchenko V. V., Klushin Yu. S. Forecasting the implementation of complex software systems on control parallel computers: exact methods // Scientific works of the International Symposium "Automated Control Systems", Tbilisi: ed. Intellect, 1996, p. 23–28. 13. N. N. Ivanov, V. V. Ignatushchenko, A. Y. Mikhailov, Static prediction of the execution time of complexes of interrelated works in multiprocessor computing systems, Avtomat. and Telemekh., 2005, issue 6, 89–103. 14. Klushin Y. S. Evaluation of the effectiveness of various dispatching disciplines for reducing the time to perform complex software systems on parallel computing systems / Bulletin of National University "Lviv Polytechnic" No413. Computer engineering and information technology. – Lviv: NU "LP", 2000. – p. 19–23. 15. Gross, D., Miller, D., Transition Markov processes // Operations Research. 1984. Vol. 32. No 4. P. 334–361. 16. Reibman A. L., Trivedi K. S. Numerical transient analysis of Markov models // Computers and Operations Research. 1988. V. 15. No. 1. P. 19–36. 17. Klushin, Y. S. Improving the accuracy of estimating the execution time of folding software systems in multiprocessor computer systems for belt stochastic modeling. Bulletin of NU "Lviv Polytechnic" No881. Computer systems and networks. – Lviv: NU "LP", 2017. 18. Preidunov Y. V. Development of mathematical models and methods for predicting the implementation of complex software systems on parallel computing systems. Cand. course work. M .: Inst. Of Problems of Management RAS, 1992. 19. Klushin Y. S. Reducing the number of states of the Markov process when executing complex software systems on parallel computers. Scientific Bulletin of Chernivtsi University. Computer systems and components. 2016. T. 7. Vol. 2, pp. 53–62.

Ковальчук А. М., Лотошинська Н. Д. Шифрування і дешифрування півтонових та кольорових зображень

DOI:  https://doi.org/10.23939/csn2018.905.082

Зображення як стохастичний сигнал є одними із найбільш використовуваних видів інформації. Відповідно актуальною задачею є захист такого зображення від несанкціонованого доступу та використання. Це спричиняє можливість використання відомих класичних методів шифрування у випадку шифрування зображень. Запропоновано алгоритми шифрування – дешифрування, призначені для використання зображень у градаціях сірого, які грунтуються на використанні ідей базового алгоритму RSA. Шифрування – дешифрування можна проводити як з додатковим зашумленням, так і без нього. Описано також поєднання елементів алгоритму RSA і бінарних операцій для сумісного використання при шифруванні – дешифруванні кольорових зображень.

Ключові слова: шифрування, дешифрування, зображення, контур, криптографічна стійкість, афінне перетворення, бінарна операція.

Література. 1. Kovalchuk A., Peleshko D., Navytka M. and Sviridova T., Using of affine transformations for the encryption and decryption of two images, 2011 11th International Conference The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM), Polyana-Svalyava, 2011, pp. 348–349. 2. Rashkevych Y., Kovalchuk A., Peleshko D. and Kupchak M., Stream modification of RSA algorithm for image coding with precize contoure extraction, 2009 10th International Conference – The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, Lviv-Polyana, 2009, pp. 469–473. 3. Peleshko D., Ivanov Y., Sharov B., Izonin I. and Borzov Y., "Design and implementation of visitors queue density analysis and registration method for retail videosurveillance purposes", 2016 IEEE First International Conference on Data Stream Mining & Processing (DSMP), Lviv, 2016, pp. 159–162. doi: 10.1109/DSMP.2016.7583531. 4. Peleshko D., Rak T., Peleshko M., Izonin I. and Batyuk D., Two-frames image superresolution based on the aggregate divergence matrix, 2016 IEEE First International Conference on Data Stream Mining & Processing (DSMP), Lviv, 2016, pp. 235–238. doi: 10.1109/DSMP.2016.7583548. 5. Van den Braden Lambrecht C.J. and Farrell J.E. "Perceptual Quality Metric for Digitally Coded Color Images". In: Proceeding of EUSIPCO, pp. 1175–1178, Trieste, Italy, September 1996. 6. Majid Rabbani, Rajan Joshi. "An overview of the JPEG2000 still image compression standard" // Eastman Kodak Company, Rochester, NY 14650, USA, Signal Processing: Image Communication. – 2002. – Vol. 17. – P. 3–48. 7. Girod B. "The information theoretical significance of spatial and temporal masking in video signals" // Proc. of the SPIE Symposium on Electronic Imaging. 1989. – Vol. 1077.– P. 178–187. 8. A. Kovalchuk and N. Lotoshynska, "Elements of RSA Algorithm and Extra Noising in a Binary Linear-Quadratic Transformations During Encryption and Decryption of Images", 2018 IEEE Second International Conference on Data Stream Mining & Processing (DSMP), Lviv, Ukraine, 2018, pp. 542– 544. doi: 10.1109/DSMP.2018.8478471. 9. Gonzalez, Rafael C., Woods, Richard E., "Digital Image Processing", published by Pearson Education, Inc, Publishing as Prentice Hall, 2002.

Мельник А. О. Поєднання моделей обчислень багатотипними ідентифікаторами компонентів комп'ютерних засобів

DOI:  https://doi.org/10.23939/csn2018.905.088

Розглянуто реалізовані в сучасних комп'ютерах моделі обчислень та відповідні їм типи архітектури комп'ютера, зокрема модель обчислень із паралельним впорядкованим доступом до даних і команд. Обґрунтовано твердження, що ідентифікація компонентів комп'ютерної системи та комп'ютерної програми, а також елементів даних покладено в основу моделі обчислень, реалізованої в комп'ютері. Поставлено проблему розширення та класифікації методів ідентифікації компонентів комп'ютерних засобів, а також проблему аналізу та розроблення методів поєднання моделей обчислень через спільне використання притаманних різним моделям методів. Наведено перелік дій, які потрібно виконати для того, щоб задати в комп'ютерній програмі порядок покрокового виконання алгоритму, а також доведено, що для організації їх виконання слугують ідентифікатори компонентів комп'ютерних засобів. Описано функції – ідентифікатори компонентів комп'ютерних засобів та визначено їхні типи. Визначено класифікаційні ознаки, за якими розрізняють ідентифікатори компонентів комп'ютерних засобів, та на їх основі проведено їх класифікацію поділом на такі типи: постійні або змінні; індивідуальні або групові; одиничні або множинні. Розроблено засади виконання ідентифікації компонентів комп'ютерних засобів названими типами ідентифікаторів та наведено приклади використання та поєднання моделей обчислень різнотипними ідентифікаторами компонентів комп'ютерних засобів.

Ключові слова: моделі обчислень, компоненти комп'ютерних засобів, ідентифікатори.

Література. 1. Https://en.wikipedia.org/wiki/Turing_machine. 2. Burks, Arthur W., Herman H. Goldstine, and John von Neumann. Preliminary Discussion of the Logical Design of an Electronic Computing Instrument. [Princeton: Institute for Advanced Studies, September 1947.] 3. Batcher, K., Staran Parallel Processor System Hardware, Proc. National Computer Cont. AFIPS., 1974, pp. 405–410. 4. Stormon, C. e. a., A General-purpose CMOS Associative Processor IC and System. IEEE Micro, Vol. 12, No. 6, Dec, 1992, pp. 68–78. 5. Potter, J., Associative Computing – A Programming Paradigm for Massively Parallel Computers, N.Y.: Plenum Publishing, 1992. 6. Schoeberl, M., Design and Implementation of an Efficient Stack Machine, In: In Proceedings of the 12th IEEE Reconfigurable Architecture Workshop, RAW 2005, Denver, Colorado, USA, April, 2005. 7. Koopman, P. J., Stack computers: the new wave, Halsted Press, 1989. 8. Agervala, T. And Arvind, Data Flow Systems, Computer, Vol. 15, No. 2, Feb, 1982, pp. 10–13. 9. Gajski, D. D., Padua, D. A., Kuck, D. J., and Kuhn, R., A Second Opinion on Data Flow Machines and Languages, Computer, Vol. 15, No. 2, Feb, 1982, pp. 58–69. 10. Gurd, J. andWatson, I., A Practical Data Flow Computer, Computer, Vol. 15, No. 2, Feb, 1982, pp. 51–57. 11. Melnyk A.O. Computer Memory with Parallel Conflict-Free Sorting NetworkBased Ordered Data Access. Recent Patents on Computer Science, 2015, Volume 8(1), pp. 67–77. 12. Melnyk A. Parallel ordered-access machine computational model and architecture / Anatoliy Melnyk // Advances in Cyber-Physical Systems. – 2016. – Volume 1, number 2. – P. 93–101. 13. Melnyk A. Ordered access memory and its application in parallel processors architecture / Anatoliy Melnyk // Advances in CyberPhysical Systems. – 2017. – Volume 2, number 2. – P. 54–62. 14. Stallings, W., Computer Organization and Architecture, Pearson, 10th ed., 2016. Melnyk A. Computer Architecture. Scientific publication. – Lutsk: Volyn Regional Publishing House, 2008. – 470 p.

Парамуд Я. С., Яркун В.І. Метод розпізнавання символів на зображенні на основі згорткової нейронної мережі

DOI:  https://doi.org/10.23939/csn2018.905.096

Розроблено метод розпізнавання тексту рукописного чи друкованого на зображенні. Метод грунтується на емпіричному опрацюванні зображень у статистичних моделях машинного навчання та функціонування. Він забезпечує ефективне розв'язання задач двох класів: виявлення тексту на зображенні та розпізнавання тексту. Розроблено алгоритмічні підходи, що об'єднують ці два класи задач. Алгоритмічно-програмні засоби створено та протестовано для операційної системи iOS 11.0 та нових пристроїв компанії Apple – iPhone, iPad, які підтримують цю операційну систему. Емпірично встановлено, що запропонований метод та розроблені засоби можуть бути застосовані у нових пристроях компанії Apple: iPhone, iPad, які підтримують основні особливості операційної системи iOS.

Ключові слова: розпізнавання символів, зображення, згорткова нейронна мережа, машинне навчання.

Література. 1. Paramud Y., Yarkun V. Algorithmic and software means of handwritten symbol recognition // Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic" "Computer Systems and Networks" No 881, Lviv, Ukraine. 2017. – P. 98–106. 2. Yarkun V., Paramud Y. Algorithmic and software synchronization of information exchange // Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic" "Computer Systems and Networks" No 857, Lviv, Ukraine. 2016. – P.111–118. 3. Datong Chen, Jean-Marc Odobez, Herve Bourlard. Text detection and recognition in images and video frames // Pattern Recognition journal, 2003. – P. 595–608. 4. Convolutional Neural Network [Electronic resource]/ Stanford. – Access mode: http://ufldl.stanford.edu/tutorial /supervised/ConvolutionalNeuralNetwork/. 5. Convolutional networks [Electronic resource]/ Stanford. – Access mode: http://cs231n.github.io/convolutionalnetworks/#overview. 6. Сoreml [Electronic resource]/ Apple. – Access mode: https://developer.apple.com/documentation/coreml. 7. Bachelor's degree dissertation [Electronic resource]/ Github. – Access mode: https://github.com/VitaliyYarkun/Bachelor-s-degree-dissertation. 8. NIST. American national standard for information systems – data format for the interchange of fingerprint, facial, and, scar mark and tattoo (smt) information, ansi-itl 1-2000 (nist special publication 500–245), September 2000.

Попович Б. Р. Комп'ютерна перевірка припущення Гао, пов'язаного з отриманням елементів великого порядку в скінченних полях

DOI:  https://doi.org/10.23939/csn2018.905.106

Виконано комп'ютерні обчислення в середовищі Maple для перевірки припущення Гао у випадку скінченних полів характеристики 2, 3, 5 та наведено відповідні результати. Якщо це припущення справедливе, то можна явно збудувати в цих полях за поліноміальний час елементи великого мультиплікативного порядку, що використовуються в криптографії (протокол Діффі-Хелмана, криптосистема Ель-Гамаля з відкритим ключем, цифровий підпис Ель-Гамаля).

Ключові слова: криптографічний захист інформації, скінченне поле, мультиплікативний порядок

Література. 1. Agrawal M., Kayal N., Saxena N. PRIMES is in P // Annals of Mathematics, vol. 160, no. 2, 2004, p. 781–793. 2. Ahmadi O., Shparlinski I. E., Voloch J. F.Multiplicative order of Gauss periods // International Journal of Number Theory, vol. 6, no. 4, 2010, p. 877 – 882. 3. Conflitti A. On elements of high order in finite fields // in Cryptography and Computational Number Theory, vol. 20 of Progr. Comput. Sci. Appl. Logic, Birkhauser, Basel, 2001, p. 11–14. 4. Gao S. Elements of provable high orders in finite fields // Proceeding of American Math. Soc., vol. 127, no. 6, 1999, p. 1615–1623. 5. Lidl R., Niederreiter H. Finite Fields. – Cambridge: Cambridge University Press, 1997. – 755 P. 6. Mullen G. L., Panario D. Handbook of finite fields. – Boca Raton: CRC Press, 2013. – 1068 P. 7. Lambe T. A. Bounds on the Number of Feasible Solutions to a Knapsack Problem // SIAM Journal of Applied Mathematics, vol. 26, no. 2, 1974, p. 302–305. 8. Popovych R. Elements of high order in finite fields of the form Fq[x]/Φr(x) // Finite Fields and Their Applications, vol. 18, no. 4, 2012, p. 700–710. 9. Popovych R. Elements of high order in finite fields of the form Fq[x]/(x m -a) // Finite Fields and Their Applications, vol. 19, no. 1, 2013, p. 86–92. 10. Popovych R. On elements of high order in general finite fields // Algebra and Discrete Mathematics, vol. 18, no. 2, 2014, p.295–300.

Пуйда В. Я. Спецпроцесор системи оперативного контролю параметрів у реальному часі

DOI:  https://doi.org/10.23939/csn2018.905.111

Сучасні технічні системи призначені для виконання різноманітних завдань в автоматизованому та автоматичному режимах. Вони функціонують на основі алгоритмів, вхідною інформацією для яких є певні фізичні параметри зовнішнього середовища та вузлів самої технічної системи. Від точності, надійності та оперативності визначення цих параметрів залежить виконання покладеного на систему завдання. Сенсори передають інформацію про параметри зовнішнього середовища та про стан важливих вузлів системи, наприклад, про тиск, температуру зовнішнього середовища чи в трубопроводах відповідних вузлів, про механічні деформації, появу певних газів, диму, вогню, контролюють електричні параметри в кабельних системах щодо перевищення допустимих напруг та струмів, короткого замикання тощо. Залежно від типів параметрів, точності та мінімального часу для їх визначення використовують аналогові чи цифрові сенсори. Цифрові сенсори формують цифровий сигнал про значення відповідного параметра та передають його в телеметричну мережу системи. Використання аналогових сенсорів передбачає високоточне перетворення аналогового сигналу, пропорційного до вимірюваного параметра, на цифровий та формування його відповідно до стандарту телеметричної мережі системи. При цьому для підвищення точності вимірювання необхідно враховувати індивідуальну характеристику відповідного аналогового сенсора.

Наведено варіант спецпроцесора для автоматичного контролю параметрів на основі інформації, яка надходить від аналогових та цифрових сенсорів і використовується технічною системою в реальному часі.

Ключові слова: спецпроцесор, сенсори температури, сенсори тиску, дисплей, цифрові інтерфейси.

Література. 1. V. Babak. Theoretical Fundamentals of information measurement systems. Second edition, revised and supplemented. Textbook. Edited by Member of the National Academy of science of Ukraine. Кyiv, 2017, 293–325. 2. Applied Measurement System / Edited by Md. Zachurul Had. – In Tech,USA, 2012. 3. A. Gulin, T. Mamedova, V. Rishkin, Y. Shamaev . Principles intellectualization informatively of measurings systems. Kharkiv National Air Force University, Collection of scientific works, 2017, 3(52),102–106. 4. ARM Cortex-M [Electronic resource] / wiki. – Access mode: https://en.wikipedia.org/wiki/ARM_Cortex-M.

Сало А. М., Загорняк В. В. Засоби оптимізації модуля адміністрування вендингових кіберфізичних систем

DOI:  https://doi.org/10.23939/csn2018.905.117

Розглянуто особливості роботи вендингових кіберфізичних систем після тривалої експлуатації. Проаналізовано вже готові способи масштабування кіберфізичних систем. Визначено основні недоліки та переваги переходу вже готової системи на платформу стороннього розробника. Запропоновано способи оптимізації баз даних із великою кількістю інформації. Наведено аналітичні дані, які привели до рішення оптимізувати наявну базу даних. Показано елементи вендингової кіберфізичної системи та можливі зміни в її структурі при переході на інші платформи. Описано функції модулів процесінгу та аналітичної системи. Запропоновано два способи для оптимізації роботи модуля адміністрування. Доведено ефективність запропонованих рішень за допомогою аналітичних даних.

Ключові слова: вендинг, кіберфізична система, вендингові кіберфізичні системи, бази даних, оптимізація, реплікація, процесінг.

Література. 1. Salo A. M. Pryntsyp pobudova vendinhovoyi merezhi z monitorinhom // Visnyk Nats. un-tu "Lʹvivsʹka politekhnika" "Komp'yuterni systemy ta merezhi". - 2013. - No 773, С. 112-118. 2. Lee E. A. and Seshia S. A.. Introduction to Embedded Systems – A Cyber-Physical Systems Approach, Second Edition, MIT Press, – 2017. – p. 9–16. 3. Glavnyye trendy mirovogo rynka torgovykh avtomatov [Elektronnyy resurs]: / Rezhim dostupa: http://www.vendoved.ru/glavnye-trendy-mirovogo-rynka-torgovyh-avtomatov/. - Nazvaniye s ekrana. 4. Prilozheniya i resheniya dlya IoT [Elektronnyy resurs]: / Rezhim dostupa: https://aws.amazon.com/ru/iot/. - Nazvaniye s ekrana.5. E. A. Lee and S. A. Seshia, Introduction to Embedded Systems: A Cyber-Physical Systems Approach, Second Edition. http://leeseshia.org, 2015. 6. A. Salo. Simulation of water purification machine for vending cyber physical systems. Technology audit and production reserves – No 2/2(40), 2018. – p. 16 – 21.

Тимощук П. В. Робочі режими імпульсної нейронної мережі типу "К-winners-take-all"

DOI:  https://doi.org/10.23939/csn2018.905.125

Описано нейронну мережу (НМ) неперервного часу типу "K-winners-take-all" (KWTA), яка ідентифікує К найбільші з-поміж N входів, де керуючий сигнал . Мережа описується рівнянням стану із розривною правою частиною і вихідним рівнянням. Рівняння стану містить шлейф імпульсів, які описуються сумою дельта-функцій Дірака. Проаналізовано існування та єдиність робочих режимів мережі. Головною перевагою мережі порівняно з іншими близькими аналогами є розширення обмежень на швидкість збіжності до робочих режимів. Отримані теоретичні результати ілюструються прикладом комп'ютерного моделювання, який демонструє ефективність мережі.

Ключові слова: мережа неперервного часу, нейронна мережа (НМ) типу "K-winners-take-all" (KWTA), рівняння стану з розривною правою частиною, шлейф імпульсів, дельта-функція Дірака, існування та єдиність.

Література. 1. E. Majani, R. Erlanson, and Y. Abu-Mostafa, "On the k-winners-take-all network," in Advances in Neural Information Processing Systems 1, R. P. Lippmann, J. E. Moody, and D. S. Touretzky, Eds. San Mateo, CA: Morgan Kaufmann, 1989, pp. 634–642. 2. J. Wang, "Analysis and design of a k-winners-takeall network with a single state variable and the Heaviside step activation function," IEEE Trans. Neural Netw., vol. 21, no. 9, pp. 1496–1506, Sept. 2010. 3. P. V. Tymoshchuk, "A simplified continuous-time model of analogue K-winners-take-all neural circuit", in Proc. XI Int. Conf. "The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics", Polyana-Svalyava, Ukraine, February 23–25, 2011, pp. 121–125. 4. R. P. Lippmann, "An introduction to computing with neural nets," IEEE Acoustics, Speech and Signal Processing Magazine, vol. 3, no. 4, pp. 4–22, Apr. 1987. 5. P. Tymoshchuk and E. Kaszkurewicz, "A winner-take all circuit using neural networks as building blocks," Neurocomputing, vol. 64, pp. 375–396, Mar. 2005. 6. P. Tymoshchuk, "Parallel rank-order filtering based on impulse Kwinners-take-all neural network," Computer Systems and Networks, No 881, pp. 160–165, 2017. 7. J. Lazzaro, S. Ryckebusch, M. A. Mahowald, and C. A. Mead, "Winner-take-all networks of O(N) complexity," in Advances in Neural Information Processing Systems 1, R. P. Lippmann, J. E. Moody, and D. S. Touretzky, Eds. San Mateo, CA: Morgan Kaufmann, 1989, pp. 703–711. 8. B. Sekerkiran and U. Cilingiroglu, "A CMOS K-winners-take-all circuits with 0(N) complexity," IEEE Trans. Circuits Syst. II, vol. 46, no. 1, pp. 1–5, Jan. 1999. 9. A. Cichocki and R. Unbehauen, Neural Networks for Optimization and Signal Processing. New York, NY, USA: Wiley, 1993. 10. R. C. O'Reilly and Y. Munakata, Computational Explorations in Cognitive Neuroscience: Understanding the Mind by Simulating the Brain. Cambridge, MA: MIT Press, 2000. 11. W. Maass, "Neural computation with winner-take-all as the only nonlinear operation," in Advances in Information Processing Systems, vol. 12. S. A. Solla, T. K. Leen, and K.-R. Mueller, Eds. Cambridge, MA: MIT Press, 2000, pp. 293–299.

Хоміць В. М., Глухов В. С. Засоби стиснення без втрат відеопотоку із мікросупутника

DOI:  https://doi.org/10.23939/csn2018.905.130

Розглянуто особливості побудови пристроїв для стиснення зображень без втрат. Дослідження особливостей побудови дозволяє зрозуміти принципи роботи цих пристроїв та методи стиску, які покладено в основу їх роботи. Як способи стиснення зображень без втрат обрано метод JPEG-LS та стандарт CCSDS121.0-B-2. Розглянуто реалізації цих методів з різними типами архітектур на сучасних ПЛІС. Порівняно результати реалізати розглянутих вузлів на ПЛІС. Враховували різні параметри роботи пристроїв: тактову частоту, заповненість кристала ПЛІС, кількість бітів на один піксель зображення та швидкість стиснення. Аналізом результатів можна визначити найбільш оптимальну організацію роботи пристрою для реалізації подібного вузла стиску, призначеного для використання в складі системи збирання та накопичення наукової інформації мікросупутника.

Ключові слова: стиснення без втрат, ПЛІС, JPEG-LS, CCSDS121.0-B-2, програмна реалізація, апаратна реалізація

Література. 1. M. Vaynberher, H. Seroussi, H. Sapiro, "The Loco-I stysnennya zobrazhen bez vtrat Alhorytm: Pryntsypy i standartyzatsiyi v JPEG-LS", Hewlett-Packard Laboratories Technical Report No. HPL-98-193R1, lystopad 1998 pereroblene zhovtnya +1999 . IEEE Trans. Obrobka zobrazhen, Vol. 9 serpnya 2000 roku, pp. 1309–1324. 2. M. Vaynberher, H. Seroussi, H. Shapiro, "LOKO-I: Nyzka skladnist, zasnovana na konteksti, stysnennya zobrazhen bez vtrat Alhorytm" Proc. Konferentsiya IEEE Data Compression, Snowbird, shtat Yuta, berezen-kviten 1996 roku. 3. Dyskretnaya matematyka: alhorytmy. Jpeg, jpeg2000, jpeg-ls. Szhatye yzobrazhenyy s poteryamy y bez [Elektronnyy resurs] : [Veb-sayt]. – Elektronni dani. – Rezhym dostupu http://rain.ifmo.ru/cat/view.php/theory/data-compression/jpeg-2006 4. Hlukhov V. S., Khomits V. M "Stysnennya zobrazhen bez vtrat metodom jpeg-ls na PLIS", Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika" Kompyuterni systemy ta merezhi 2017r., 32–41 st. 5. JPEG-LS Encoder Core (Numerically and Near Lossless Compression) Design Specification. 2007 – 2013 ALMA Technologies. 6. CCSDS 121.0-B-2 "RECOMMENDED STANDARD FOR LOSSLESS DATA COMPRESSION" Blue Book, May 2012 7. CAST XILINX "JPEG-LS-E Lossless & Near-Lossless JPEG-LS Encoder", May 2018. 8. Anwar S. Dawood, John A. Williams and Stephen J. Visser "On-board Satellite Image Compression Using Reconfigurable FPGAs" The Cooperative Research Centre for Satellite System Queensland University of Technology, Brisbane, QLD 4001, Australia. 9. Yakup Murat MERT "FPGA Based JPEG-LS Encoder for Onboard Real-time Lossless Image Compression" TBİTAK-İLTAREN, Şehit İlhan TAN kıЭlası, 06800 mitktsy, Ankara, TURKEY Conference Paper. April 2015. 10. Spacecraft Onboard Interface Services Area [Elektronnyy resurs]: [Veb-sayt]. – Elektronni dani. – Rezhym dostupu https://public.ccsds.org/Publications/default.aspx

Хомуляк М. О., Пильгун А. О. Система керування позиціонуванням сонячної панелі

DOI:  https://doi.org/10.23939/csn2018.905.137

Розглянуто проблему відстежування напрямку на Сонце для фотоелектричної панелі. Проаналізовано типи сонячних електроенергетичних установок та сформульовано вимоги до систем керування ними. Запропоновано спосіб і технічне рішення для керування позиціонуванням сонячної панелі. Точність наведення фотоелектричної панелі на Сонце, а також її захист від руйнівного вітрового навантаження забезпечується ефективним алгоритмом функціонування та використанням крокових електродвигунів для побудови виконавчих вузлів.

Ключові слова: електроенергетична установка, сонячна панель, фотоелектричний перетворювач.

Література. 1. Vambol S. O. Enerhoefektyvnist fotoelektrychnykh peretvoriuvachiv dlia zabezpechennia ekolohichno chystoi enerhetyky: [monohrafiia] / S. O. Vambol, Ya. O. Sychikova, N. V. Deineko. – Berdiansk: Vydavets Tkachuk O. V., 2016. – 256 s. 2. MPPT kontrolliery dlia solniechnykh batarei [Electronic resource]. – Available from: http://www.solarhome.ru/control/mppt/. 3. Kharchenko V. V, Vliianiie oriientatsii luchievosprinimaiushchiei povierkhnosti na effiektivnost solniechnykh moduliei / V. V Kharchenko, B. A. Nikitin, V. A. Maiorov [i dr.] // Naukovyi visnyk Natsionalnoho Universytetu bioresursiv I pryrodokorystuvannia Ukrainy. – 2015. – Vyp. 224. – S. 20–25. 4. Arzhanov K. V. Sistema navedeniia solniechnykh batariei na solntse / K. V. Arzhanov // Matierialy XIX Miezhdunarodnoi nauchnotiekhnichieskoi konfierientsii "Silovaia eliektronika I eniergoeffiektivnost". T. 2. – Alushta, 2013. – S. 152–155. 5. Technology – DEGERenergie [Electronic resource]. – Available from: https://www.degerenergie.de/en/technology.html. 6. Effiektivnost ispolzovaniia sistiem oriientatsii solniechnykh batariei [Electronic resource]. – Available from: http://ust.su/solar/media/section-inner79/11275/. 7. Solar photovoltaic output depends on orientation, tilt, and tracking [Electronic resource]. – Available from: https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=18871. 8. Bachynskyi R. V. Kontroler keruvannia krokovymy dvyhunamy / R. V. Bachynskyi // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Kompiuterni systemy ta merezhi. – 2013. – No 773. – S. 3–7. 9. Amerkhanov R. A. Solniechnyie fotoeliektrichieskiie stantsii: monografiia / R. A. Amerkhanov [i dr.]. – Krasnodar: KubGAU, 2017. – 206 s. 10. Danilin O. V. Dvokoordynatna systema navedennia fotoelektrychnykh panelei na sontse / O. V. Danilin, О. О. Buria, O. M. Sharyi // Enerhetyka. Ekolohiia. Liudyna. Naukovi pratsi KPI im. Ihoria Sikorskoho, IEE. – Kyiv: KPI im. Ihoria Sikorskoho, IEE, 2017. – S. 138–146.

Юрчак І. Ю., Вишинський П. С. Застосування алгоритмів нечіткої логіки в системах розумного будинку

DOI:  https://doi.org/10.23939/csn2018.905.142

Розглянуто методи та підходи до побудови систем «розумного будинку». Оглянуто рівні інтелектуалізації сучасних будівель залежно від оснащення інженерними системами. Проаналізовано вимоги щодо систем «розумного будинку» та визначено основні очікування власників помешкань від впровадження таких систем, зокрема, енергозбереження, рівень комфорту та безпеки.

Досліджено основні технології та способи керування системами «розумного будинку». Для розроблення ефективної системи регулювання температурного режиму запропоновано підхід, що грунтується на математичному апараті нечіткої логіки. Розроблено архітектуру системи, визначено основні модулі та їхні функції. Реалізовано алгоритм для визначення комфортних температур для приміщення. Сформовано базові терм-множини, визначено лінгвістичні змінні та функції належності, складено таблицю нечітких правил. Розроблено методику об'єднання відсічених функцій та оцінювання нечітких правил за алгоритмом Мамдані. Ця методика дозволяє за допомогою оцінки внутрішньої і зовнішньої температури повітря з використанням правил нечіткої логіки визначити, як потрібно скорегувати температуру до комфортних значень.

Ключові слова: розумний будинок, нечіткі алгоритми, інтелектуалізація будинків.

Література. 1. Systemy "Umnyi dom" [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: http://www.vashdom.ru/articles/research_2.htm. 2. Euronews. Novitni tekhnolohii. Maibutnie – za holosovymy tekhnolohiiamy [Elektronnyi resurs]. 3. Hololobov V. N. "Umnyi dom" svoymy rukamy / V. N. Hololobov. – Moskva : NT Press, 2007. – 416 s. 4. Elsenpyter R. Umnyi Dom stroym samy / Robert K. Elsenpyter, Toby Dzh. Velt. – M.: Kudyts – Obraz, 2005. – 384 c. 5. Voloshyn O. "Home Smart Home" zhurnal Kompiuterra No 18 13.05.2008 / O. Voloshyn. 6. Zaborskyi H. "Umnyi dom" y problemы razvytyia / H. Zaborskyi // Arkhytektura y stroytelstvo : No 7 (206). – 2009. 7. Mann W. The state of the science / Mann William C // Smart technology for aging, disability and independence. – John Wiley and Sons, 2005. 8. "Rozumnyi budynok" z intelektualnoiu nachynkoiu [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: http://alls.in.ua/12199-rozumnijj-budinok-z-intelektualnoyunachinkoyu.html. 9. "Rozumnyi budynok" – ekonomiia chy doroha ihrashka [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: http://sofit.com.ua/articles/rozumnij_budinok_ekonom_ya_chi_doroga_grashka. 10. Derzhavna arkhitekturno-budivelna inspektsiia Ukrainy. Hirnyk M. A.: Intelektualna sporuda – intehrovana informatsiina systema [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: http://www.dabi.gov.ua. 11. «Pobudova modeli otsiniuvannia parametriv teplovoho komfortu na osnovi nechitkoi lohiky 2010./ Mashevska M., Tkachenko P. Rezhym dostupu: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/8270/1/141pdf.

Юрчак І. Ю., Москович Т. Р. Застосування генетичних алгоритмів в автоматизованій системі розподілу навчального навантаження

DOI:  https://doi.org/10.23939/csn2018.905.149

Визначено актуальність автоматизованого формування навчального розкладу, що є запорукою ефективної організації навчального процесу, розподілу навантаження для викладачів, врахування різного виду занять та відповідних приміщень. Проаналізовано особливості існуючих систем формування розкладів, визначено їхні сильні та слабкі сторони. Розглянуто методи та підходи до вирішення задачі автоматизованого розподілення навантаження.

Досліджено особливості генетичних алгоритмів, їх переваги для розв'язання задач оптимізації та обґрунтовано можливість використання для реалізації автоматизованої системи розподілу навантаження у вищому навчальному закладі. Запропоновано модифікований генетичний алгоритм, який реалізує кращі якості класичного алгоритму та позбавлений деяких його недоліків. Визначено основні параметри генетичного алгоритму та враховано їх вплив на швидкість та якість кінцевого результату. Подано математичну постановку загальної задачі розподілу та розроблено модель автоматизованої системи формування навантаження, яка реалізує методику складання розкладу, орієнтованого на організацію навчального процесу. Кінцевий застосунок реалізовано мовою Java і надано для користування як веб-сервіс. Таке представлення забезпечує можливості одночасного віддаленого доступу користувачів до інформаційних ресурсів. Керування параметрами роботи алгоритму винесено у конфігураційні файли, що надає можливість ефективнішого використання та внесення оптимізаційних змін у його роботу.

Ключові слова: автоматизована система формування навантаження, розклад занять, математичні моделі розкладу занять, моделі генетичних алгоритмів.

Література. 1. Budilovskyi D. M. Optymizatsiia vyrishennia zavdan teorii rozkladiv na osnovi evoliutsiinohenetychnoi modeli rozpodilu zavdan. – Rostov-na-Donu, 2007. – 200 s. 2. Lopateeva O. M. Systema avtomatyzovanoho formuvannia navchalnoho rozkladu u vyshchomu navchalnomu zakladi na osnovi evrystychnykh alhorytmiv. Dysertatsiina robota. – Krasnoiarsk, 2006. 3. Sekirin A. I. Prohramnyi kompleks dlia modeliuvannia, analizu ta optymizatsii roboty avtomatyzovanykh tekhnolohichnykh kompleksiv obrobky. Naukovi pratsi Donetskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Obchysliuvalna tekhnika ta avtomatyzatsiia. Vypusk 90 – Donetsk, 2010. 4. Nizamova H. F. Matematychne i prohramne zabezpechennia skladannia rozkladu navchalnykh zaniat na osnovi ahrehatnykh henetychnykh alhorytmiv. Referat – Kharkiv, 2012. 5. Prohrama "Rektor–VNZ". [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://rector.spb.ru/raspisanie–vuz–4u. 6. Prohrama "Avtomatyzovane skladannia rozkladiv. Universytet". [Elektronnyi resurs].–Rezhym dostupu: http://www.bgs–solutions.com.ua/prices/price. 7. Prohrama "Halaktyka – Rozklad zaniat". [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://galaktika.ua. 8. Bezuhlyi M. O., Sekirin O. I. Metody pidvyshchennia efektyvnosti skladannia rozkladu v umovakh navchalnoho zakladu. Mizhnarodna naukovo–tekhnichna konferentsiia studentiv, aspirantiv ta molodykh vchenykh "Kompiuterna ta prohramna inzheneriia". – Donetskyi natsionalnyi tekhnichnyi universytet, 2015. 9. Bevz S. V. Rozrobka avtomatyzovanoi systemy formuvannia rozkladu mahistratury. Informatsiini tekhnolohii ta kompiuterna tekhnika No 4, 2009. – 30–65 s. 10. Babkina T. S. Zadacha skladannia rozkladu: rishennia na osnovi bahatoahentnoho pidkhodu. Biznes-informatyka. – 2008. – No 1. – S. 23–28. 11. Snytiuk V. Ie. Pro osoblyvosti formuvannia tsilovoi funktsii ta obmezhen v zadachi skladannia rozkladu zaniat. Snytiuk V. Ie., Sipko Ye. N. // Matematychni mashyny i systemy – 2014. 12. Dэvyd Kheffelfynher. Razrabotka prylozhenyi Java EE 6 v NetBeans 7. DMK Press, 2013. – 330 s. 13. Konkova I.S. Henetychni alhorytmy v rishenni zavdannia skladannia rozkladu v vuzi. // Problemy informatyky v osviti, upravlinni, ekonomitsi i tekhnitsi: Zb. statei XII Mizhnar. Naukovo–tekhn. Konf. – Penza: PDZ, 2012. – S. 26–29.

Титульні сторінки

Редакційна колегія серії "Комп'ютерні системи та мережі"

Відповідальний редактор: проф., д.т.н. А.О. Мельник

Заступник відповідального редактора: проф., д.т.н. Р.Б. Дунець

Відповідальний секретар: доц., к.т.н. Я.С. Парамуд

Члени редакційної колегії

 • проф., д.т.н. В.С. Глухов
 • проф., д.т.н. О.В. Дрозд
 • проф., д.т.н. О.В. Івахів
 • проф., д.т.н. С.А. Лупенко
 • проф., д.т.н. В.А. Мельник;
 • проф., д.т.н. А.Й. Наконечний
 • проф.. д.т.н. Я.М. Николайчук
 • проф., д.т.н. В.М Опанасенко
 • проф., д.т.н. О.В. Поморова
 • проф., д.т.н. В.П. Тарасенко
 • проф. Зденек Пліва
 • проф. Ведат Коскун
 • проф. Хесус Церетеро
 • проф. Таня Владімірова
 • проф. Джіафу Ван
 • доц., д.т.н. Р.В. Кочан

Редакційно-видавнича рада Національного університету "Львівська політехніка"

Голова: проф., д.е.н. Н.І. Чухрай

Відповідальний секретар: Л.О. Башко

Рекомендувала Вчена ради Національного університету "Львівська політехніка" (протокол № 32 від 26.02.2018р.)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 13038-І922Р від 20.07.2007р.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи та мережі" входить до переліку видань ВАК, в яких друкуються матеріали дисертаційних робіт у галузі технічних наук.

У Віснику надруковані статті, що відбивають результати досліджень з актуальних питань комп'ютерних систем, мереж та інформаційних технологій, виконаних науковцями Національного університету "Львівська політехніка", вченими інших регіонів України в галузі теорії та розробки обчислювальних систем загального та спеціалізованого призначення, комп'ютерних засобів розв'язування задач цифрової обробки сигналів, комп'ютерних мереж, автоматизованого проектування та керування.

Для наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, інженерів, що спеціалізуються у галузі обчислювальних систем, мереж, комп'ютерних засобів розв'язання задач цифрової обробки сигналів, автоматизованого проектування та керування, а також докторантів, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

Входить до переліку фахових видань (технічні науки), затвердженого МОН України.