Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи та мережі" №806, 2014 рік

УДК 621.3 (681,519,536,62,50,003,004)

Chaplyga V., Nyemkova E., Ivanishin S., Shandra Z.

Administration of access rights to the corporate network with the integrated automation of the bank

Nyemkova E.

Data protection of biometric authentication for remote access to a bank account

Євсеєв С. П., Король О. Г.

Дослідження загроз методів двофакторної автентифікації

Іванюк Х. Ю.

Захист інформації в системі підвищення компетентнісних характеристик та оцінювання рівня знань аудиторів

Ігнатович А. О.

Метод адаптивної автентифікації користувачів в комп’ютерних мережах на основі біометричних даних

Бакай О. В.

Особливості побудови системи та застосування криптографічного алгоритму AES

Березко Л. О., Соколов С. Є.

Особливості проектування електронної біомедичної апаратури

Березовський М. О., Дунець Р. Б.

Особливості програмування динамічно реконфігурованих процесорів

Бочкарьов О. Ю., Голембо В. А.

Метод координації адаптивних вимірювально-обчислювальних процесів на основі відкладеної у часі інформаційної взаємодії

Глухов В. С., Тріщ Г. М.

Оцінка структурної складності багатосекційних помножувачів елементів полів Галуа

Гончар С. Ф., Леоненко Г. П., Юдін О. Ю.

Теоретико-методологічний аспект забезпечення інформаційної безпеки об'єктів критичної інфраструктури

Горбенко Ю. І., Ганзя Р. С.

Аналіз шляхів розвитку криптографії після появи квантових комп’ютерів

Дудикевич В. Б., Микитин В. Г., Ребець А. І., Банах Р. І.

Системна модель безпеки безпровідних технологій зв’язку шифрування даних у WIMAX-системах

Дунець Р. Б.

Підхід до класифікації комунікаційних середовищ мереж на кристалі

Калашніков М. В., Яковенко О. О., Кушніренко Н. І.

Вбудовування цифрових водяних знаків у аудіофайли зі стисненням без втрат

Карпінський М. П., Чиж В. М., Балабан С. М.

Аналітичний метод дослідження величини зміни параметрів сигналів у бездротових сенсорних мережах

Карпінський М. П., Яциковська У. О., Балик А. В., Александер М.

Атаки на відмову в обслуговуванні комп’ютерних мереж

Кононова В. О., Харкянен О. В., Грибков С. В.

Оцінка засобів захисту інформаційних ресурсів

Костів Ю. М., Максимович В. М., Гарасимчук О. І., Мандрона М. М.

Формування пуассонівської імпульсної послідовності на основі генератора Голлманна

Кочан Р. В., Кочан О. В., Клим Г. І., Гоц Н. Є.

Метод корекції нелінійності АЦП на базі джерела підвищеної напруги

Крет Т. Б.

Захист інформації в інтелектуальних системах керування

Кузнецов О. О., Олійников Р. В., Горбенко Ю. І., Пушкарьов А. І., Дирда О. В., Горбенко І. Д.

Обгрунтування вимог, побудування та аналіз перспективних симетричних криптоперетворень на основі блочних шифрів

Лупенко С. А., Шаблій Н. Р., Лупенко А. М.

Компаративний аналіз моделей, методів та засобів аутентифікації особи в інформаційних системах за її клавіатурним почерком

Луцків А. М., Вітрук І. А., Загородна Н. В.

Високопродуктивна інформаційна система алгебраїчного криптоаналізу потокових шифрів

Мельник А. О.

Кіберфізичні системи: проблеми створення та напрями розвитку

Мельник В. А., Кіт А. Ю.

Операційні системи реконфігуровних комп'ютерів: будова і організація функціонування

Мельник В. А., Лопіт І. І.

Оптимізація відображення пам’яті програмних моделей спеціалізованих процесорів в архітектуру ПЛІС

Мороз І. В., Ваврук Є. Я.

Критерії оцінювання відмовостійкості систем опрацювання сигналів

Муляревич О. В., Голембо В. А.

Розроблення додаткового програмного модуля з використанням методів локальної оптимізації у комп’ютерній системі для розв’язання динамічної задачі комівояжера

Назаркевич М. А., Троян О. А.

Розроблення програмного продукту для захисту інформації на основі плівок з прихованим латентним зображенням

Николайчук Я. М., Касянчук М. М., Якименко І. З., Івасьєв С. В.

Ефективний метод модулярного множення в теоретико-числовому базисі Радемахера–Крестенсона

Новосядлий С. П., Мельник Л. В.

Фізико-топологічні аспекти моделювання арсенідгалієвого супер-бета транзистора на гетероструктурах для швидкодіючих ВІС комп´ютерних систем

Олійник Г. В., Грибков С. В.

Дослідження використання інтелектуального програмного комплексу для захисту комп’ютерних мереж

Олещук О. В., Попель О. Є., Копитчук М. Б.

Метод вимірювання енергетичної ефективності обчислень на графічному ядрі

Паралюх І. П.

Швидкодіючий подільник частоти із змінним коефіцієнтом ділення

Прогонов Д. О., Кущ С. М.

Варіограмний аналіз стеганограм, сформованих на основі комплексних методів приховання даних

Пуйда В. Я., Мандзевич Н. Т.

Розробка структурної моделі мікропроцесорного ПІД-регулятора

Сало А. М., Кравець О. І.

Архітектура вендінгового автомату

Самойленко Д. М.

Семантичні загрози мережному інформаційному ресурсу

Селюх П. В.

Оцінка потужності множини модулів RSA, стійких до криптоаналізу

Стефінко Я. Я., Піскозуб А. З.

Використання відкритих операційних систем для тестування на проникнення в навчальних цілях

Тимощук П. В.

Аналіз моделі швидкісної аналогової нейронної схеми ідентифікації найбільших за значеннями з множини сигналів

Тишик І. Я.

Широкосмугове опрацювання сигналів систем охорони

Чекурін В. Ф., Притула М. Г., Химко О. М.

Методологія MES і комп’ютеризація управління ГТС

Шологон О. З.

Обчислення структурної складності помножувачів у поліноміальному базисі елементів полів Галуа GF(2m)

Шологон Ю. З.

Оцінювання структурної складності помножувачів полів Галуа на основі елементарних перетворювачів

Яковина В. С.

Моделювання параметра потоку відмов програмного забезпечення та визначення діапазонів показника його складності

Титульні сторінки

Редакційна колегія серії "Комп'ютерні системи та мережі"

Відповідальний редактор: проф., д.т.н. А.О. Мельник

Заступник відповідального редактора: проф., д.т.н. Р.Б. Дунець

Відповідальний секретар: доц., к.т.н. Я.С. Парамуд

Члени редакційної колегії

 • проф., д.т.н. О.В. Дрозд
 • проф., д.т.н. С.А. Лупенко
 • проф., д.т.н. А.Й. Наконечний
 • проф.. д.т.н. Я.М. Николайчук
 • проф., д.т.н. В.М Опанасенко
 • проф., д.т.н. О.В. Поморова
 • проф., д.т.н. В.П. Тарасенко
 • проф., д.т.н. М.В. Черкаський
 • проф. Зденек Пліва
 • проф. Ведат Коскун
 • проф. Хесус Церетеро
 • проф. Таня Владімірова
 • проф. Джіафу Ван
 • проф. Малгожата Суханська
 • проф. Георгій Тодоров
 • доц., д.т.н. В.С. Глухов
 • доц., д.т.н. В.А. Мельник

Рекомендувала Вчена ради Національного університету "Львівська політехніка " (протокол № 69 від 25.02.2014р.)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 13038-І922Р від 20.07.2007р.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи та мережі" входить до переліку видань ВАК, в яких друкуються матеріали дисертаційних робіт у галузі технічних наук.

У Віснику надруковані статті, що відбивають результати досліджень з актуальних питань комп'ютерних систем, мереж та інформаційних технологій, виконаних науковцями Національного університету "Львівська політехніка", вченими інших регіонів України в галузі теорії та розробки обчислювальних систем загального та спеціалізованого призначення, комп'ютерних засобів розв'язування задач цифрової обробки сигналів, комп'ютерних мереж, автоматизованого проектування та керування.

Для наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, інженерів, що спеціалізуються у галузі обчислювальних систем, мереж, комп'ютерних засобів розв'язання задач цифрової обробки сигналів, автоматизованого проектування та керування, а також докторантів, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей.