Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи та мережі" №773, 2013 рік

УДК 621.3 (681,519,536,62,50,003,004)

Бачинський Р.В.

Контролер керування кроковими двигунами

Березко Л.О., Рутило Б.І.

Реалізація керування багатосерверною системою

Березовський М.О.

Спосіб виконання декількох потоків команд на одному динамічно реконфігурованому процесорному ядрі

Бучма І.М., Винничек Ю.Г.

Метрологічні характеристики алгоритмічних сумо-різницевих методів вимірювання фазових зсувів

Добуш А.Р., Костик А.Т.

Методи вбудованого контролю виконання операцій у полях галуа для реалізації в НВІС

Глухов В.С., Глухова О.В.

Результати оцінки структурної складності помножувачів елементів полів Галуа

Глухов В.С., Лукенюк А.А., Шендерук С.Г.

Модель системи збору наукової інформації супутника «Іоносат-Мікро»

Говорущенко Т.О.

Аналіз галузі оцінювання якості програмного забезпечення

Колодчак О.М.

Інтелектуальний аналіз даних

Кочан Р.В., Кочан О.В., Клим Г.І.

Метод корекції нелінійності дводіапазонних ацп з безпосереднім вимірюванням спадів напруги на резисторах багаторезисторного подільника напруги

Корж Р. О.. Притуляк Я. Г., Фестрига С. В.,

Удосконалення електромагнітно-акустичних методів технічної діагностики

Любчик О.С., Микийчук М.М., Бубела Т.З.

Комп'ютеризована база даних нормативно-правового забезпечення якості харчової продукції

Мельник В.А.

Концептуальні основи побудови складових частин самоконфігуровної комп'ютерної системи

Мороз І.В.

Аналітичний опис будівель за растровими зображеннями висот

Николайчук Я.М., Піх В.Я. Заведюк Т.О., Возна Н.Я.

Методи спектрального косинусного перетворення Фур'є для розпізнавання сигналів у хеммінговому просторі на основі різних кореляційних функцій та теоретико-числових базисів

Олексів М.В.

Дослідження коефіцієнтів рекурсії цифрових низькочастотних ніх фільтрів, одержаних за допомогою апаратно-орієнтованого методу розрахунку

Олещук О.В., Попель О.Є., Копитчук М.Б.

Моделювання нейронних мереж Кохонена на графічному процесорі

Сало А.М.

Принципи побудови вендінгової мережі з моніторингом

Тарасенко В.П., Тесленко О.К., Роговенко А.І.

Частково-груповий перенос суматорів в скінченому полі GF(P)

Тимощук П.В.

Паралельне сортування на основі аналогової нейронної схеми знаходження найбільших за значеннями з множини сигналів

Торубка Т.В., Пуйда В.Я.

Метод видалення адитивних шумів на зображеннях літальних апаратів

Чабан В. Й., Костючко С. М.
Параметрична чутливість виконавчого мотора комп'ютерної системи управління

Шевчук Р.П.

Ідентифікація та виконання голосових команд персональними мобільними помічниками із використанням продукційної моделі представлення знань

Яковина В.С., Парфенюк Ю.І.

Використання засобів uml для прогнозування надійності програмного забезпечення на етапі його проектування

Яцків В.В.

Метод мережного кодування даних в системі залишкових класів

Demchuk M. B., Nakonechnyi O. G.

Injection front interpolation in real scale grouting models

Титульні сторінки

Редакційна колегія серії "Комп'ютерні системи та мережі"

Відповідальний редактор: проф., д.т.н. Мельник А.О.

Заступник відповідального редактора: проф., проф., д.ф.-м.н. Ємець В.Ф.

Відповідальний секретар: доц., к.т.н. Я.С. Парамуд

Члени редакційної колегії

 • проф., д.т.н. Дунець Р.Б.
 • с.н.с., д.ф.-м.н. Куриляк Д. Б.
 • проф., д.т.н. Лупенко С.А.
 • проф., д.т.н. Наконечний А.Й.
 • проф., д.т.н. Оліярник Б.О.
 • проф.. д.т.н. Столярчук П.Г.
 • проф., д.т.н. Тарасенко В.П.
 • проф., д.т.н. Харченко В.С.
 • проф., д.т.н. Черкаський М.В.
 • доц., д.т.н. Глухов В.С.
 • доц., к.т.н. Березко Л.О.
 • доц., к.т.н. Ваврук Є.Я.

Рекомендовано Вченою радою Національного університету "Львівська політехніка" (протокол №60 засідання від 26.03.2013р.)

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи та мережі" входить до переліку видань ВАК, в яких друкуються матеріали дисертаційних робіт у галузі технічних наук.

У Віснику надруковані статті, що відбивають результати досліджень з актуальних питань комп'ютерних систем, мереж та інформаційних технологій, виконаних науковцями Національного університету "Львівська політехніка", вченими інших регіонів України в галузі теорії та розробки обчислювальних систем загального та спеціалізованого призначення, комп'ютерних засобів розв'язування задач цифрової обробки сигналів, комп'ютерних мереж, автоматизованого проектування та керування.

Для наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, інженерів, що спеціалізуються у галузі обчислювальних систем, мереж, комп'ютерних засобів розв'язання задач цифрової обробки сигналів, автоматизованого проектування та керування, а також докторантів, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей.