Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи та мережі" №717, 2011 рік

УДК 621.3 (681,519,536,62,50,003,004)

Глухов В.С.

Особливості виконання операцій у простих полях Галуа GF(P) у сучасних засобах захисту інформації

Глухов В.С., Лукенюк А.А., Шендерук С.Г.

Спеціалізований контролер для системи збирання наукової інформації супутника "Січ-2"

Голембо В.А., Бочкарьов О.Ю., Січ Т.М.

Шляхи покращення медіанного алгоритму рівномірного оточення зони збурень колективом автономних мобільних агентів

Голембо В.А., Муляревич О.В.

Модифікація методу мурашиної колонії для розв'язання задачі комівояжера колективом автономних агентів

Грига В.М.

Просторово-часове перетворення паралельних алгоритмів сортування

Гриненко А.Ю., Петрашенко А.В., Замятін Д.С.

Модифікація алгоритму пошуку нечітких дублікатів у текстах українською мовою

Квятковський Б.О.

Новий метод декомпозиції моделей електронних схем

Клим Г.І., Варава А.С.

Система контролю температури та вологості на базі PSOC з використанням наноструктурованих давачів

Клименко В.А.

Перетворення тіла внутрішнього циклу у векторну інструкцію для конфігурованої системи

Клятченко Я.М., Тарасенко В.П., Тарасенко-Клятченко О.В., Тесленко О.К.

Soft-процесорний пристрій на базі сучасних ПЛІС для реалізації алгоритму адаптивного порівняння інформаційних об'єктів

Кочан Р.В.

Похибка методу корекції інтегральної нелінійності АЦП за допомогою багаторезистивного подільника

Лупенко С.А., Луцків А.М.

Моніторинг та керування обчислювальними процесами у сучасних кластерних системах під час розв'язання задач криптоаналізу

Лутчин М.М., Лутчин Т.М.

Графічне кодування зображень

Мельник А.О., Ліщина Н.М.

Структура та характеристики векторної пам'яті з впорядкованим доступом на основі налаштовуваної сортувальної мережі

Мельник В.А.

Стан та перспективи розвитку високопродуктивних обчислювальних систем

Мороз Н.В.

Програмування врожайності та якості зернових культур

Морозов Ю.В., Пастернак І.І.

Класифікація засобів модульної взаємодії між клієнтом і сервером

Мотрич Є.М.

Процесор для виконання операцій над елементами скінченних полів

Павлишенко Б.М.

Групування тегів користувачів мікроблогів на основі решітки семантичних концептів

Плахотний М.В., Гричина А.Ю.

Особливості побудови систем дистанційного моніторингу параметрів обладнання

Поморова О.В., Іванчишин Д.

Дослідження засобів оцінки якості на різних етапах життєвого циклу програмного забезпечення

Поморова О.В., Говорущенко Т.О.

Інтелектуальна підтримка процесу оцінювання і прогнозування складності та якості програмного забезпечення

Савенко О., Крищук А., Лисенко С.

Діагностування комп'ютерних систем на наявність шкідливого програмного забезпечення на основі антивірусної мультиагентної системи

Самотий В., Павельчак А., Дзелендзяк У.

Покращання збіжності методу простої ітерації за допомогою усередненого демпфування

Совин Я.Р., Хома В.В., Решетар Я.В.

Реалізація криптографічного алгоритму згідно з ДСТУ ГОСТ 28147:2009 для вбудованих систем на базі ARM процесорів

Терейковський І.А.

Критерії вибору архітектури нейронної мережі для розв'язання задач з захисту інформації

Тимощук П.В., Тимощук М.П.

Моделювання нейронної схеми ідентифікації найбільших значень серед низки змінних у часі дискретизованих сигналів

Тиханський Д.Я., Дунець Р.Б., Грица Р.В.

Метод підвищення ефективності частково реконфігурованої системи

Торубка Т.В., Пуйда В.Я.

Дослідження алгоритму виявлення рухомих літальних апаратів на відеозображенні сцени

Торубка Т.В., Пуйда В.Я.

Система покращення якості зображень літальних апаратів

Черкаський М.В., Бережанський Ю.І.

Співвідношення об'єктів SH- та VHDL-моделей

Яцук В.О., Здеб В.Б.

Калібрування багатоканальних засобів вимірювання напруги на місці експлуатації

Титульні сторінки

Редакційна колегія серії "Комп'ютерні системи та мережі"

Відповідальний редактор: проф., д.т.н. Мельник А.О.

Заступник відповідального редактора: проф., проф., д.ф.-м.н. Ємець В.Ф.

Відповідальний секретар: доц., к.т.н. Парамуд Я.С.

Члени редакційної колегії

 • проф., д.т.н. Бунь Р.А
 • проф., д.т.н. Дунець Р.Б.
 • с.н.с., д.ф.-м.н. Куриляк Д. Б.
 • проф., д.т.н. Наконечний А.Й.
 • проф., д.т.н. Оліярник Б.О.
 • проф.. д.т.н. Столярчук П.Г.
 • проф., д.т.н. Тарасенко В.П.
 • проф., д.т.н. Харченко В.С.
 • проф., д.т.н. Черкаський М.В.
 • доц., д.т.н. Глухов В.С.
 • доц., к.т.н. Березко Л.О.
 • доц., к.т.н. Ваврук Є.Я.

Рекомендувала Вчена рада Національного університету "Львівська політехніка" (протокол № 40 засідання від 22.02.2011 р.)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія KB № 13038-1922Р від 20.07.2007р.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи та мережі" входить до переліку видань ВАК, в яких друкуються матеріали дисертаційних робіт у галузі технічних наук.

У Віснику надруковані статті, що відбивають результати досліджень з актуальних питань комп'ютерних систем, мереж та інформаційних технологій, виконаних науковцями Національного університету "Львівська політехніка", вченими інших регіонів України в галузі теорії та розробки обчислювальних систем загального та спеціалізованого призначення, комп'ютерних засобів розв'язування задач цифрової обробки сигналів, комп'ютерних мереж, автоматизованого проектування та керування.

Для наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, інженерів, що спеціалізуються у галузі обчислювальних систем, мереж, комп'ютерних засобів розв'язання задач цифрової обробки сигналів, автоматизованого проектування та керування, а також докторантів, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей.