Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи та мережі" № 658, 2009 рік

УДК 621.3 (681,519,536,62,50,003,004)

Березко Л. О., Троценко В.В.

16-ти розрядне ядро процесора з розширеною архітектурою

Боженко В.І.

Відтворення теплового зображення на моніторі персонального комп'ютера

Бочкарьов О.Ю., Голембо В.А.

Способи організації переміщення мобільних вимірювальних агентів: підходи до побудови концептуальних моделей

Бубела Т.З., Столярчук П.Г.

Підтвердження відповідності як інструмент належної якості засобів обчислювальної техніки

Ваврук Є.Я., Грицик І.В.

Система оцінювання аналізу параметрів задачі

Вовк П.Б., Хайдер М.Р.

Проблеми синхронізації у цифрових пристроях

Глухов B.C.

Вибір багатоядерних структур для пристроїв обробки цифрових підписів

Забара С.С., Кіт Г.В.

Інваріантне розпізнавання і класифікація біометричних сигналів

Квурт Л.С., Піць В.А.

Засоби оцінювання екологічності комп'ютерів

Козак Н.Б.

Оцінювання апаратних витрат на реалізацію матричної одноярусної комутуючої мережі на ПЛІС сімейства Virtex

Кочан Р.В.

Спосіб лінеаризації перетворювачів напруга-код з неперервною функцією похибки

Красшенко В.Г., Флавицька Ю.А.

Моделювання матричних алгоритмів криптографічного захисту

Лисак Т.А., Сернівка Ю.І.

Вдосконалений метод розроблення ефекту візуалізації 3D - об'єктів

Мельник А.О., Сало A.M., Клименко В.А., ЦигиликЛ.О., Юрчук А.В.

Реалізація програмних спеціалізованих процесорів в реконфігурованих прискорювачах універсальних комп'ютерів

Мельник А. О., Яковлєва І.Д.

Порівняльний аналіз способів матричного подання графу алгоритму

Мельников О.Ю., Пустова О.В.

Розроблення інформаційної системи для торговельної компанії з продажу комп'ютерів і комплектуючих

Микийчук М.М., Столярчук П.Г., Яцук В.О., Коваленко Ю.С.

Структурно-алгоритмічний метод корекції похибок програмно-керованих калібраторів електричних величин

Миц A.M.

Обчислення тривимірних координат візуального об'єкта у пристрої за двома фотознімками

Олексів М.В.

Апаратно-програмне моделювання підсистеми формування зображень системи відеоспостереження за польотами літаків

Олещук О.В., Попель О.Є., Защолкін К.В.

Еталонно-залежне розпізнавання символів у промислових системах машинного зору

Павлов В.А., Павлов О.В.

Синтез нечутливих до зсуву нелінійних моделей

Парамуд Я.С., Іващук Т.С.

Алгоритм обслуговування запитів пристроїв в мультитермінальній системі

Пищак І.І., Пуйда В.Я.

Моделювання модифікованого алгоритму Малла в реальному часі

Пуйда В.Я., Торубка Т.В.

Видалення імпульсних завад на зображеннях літальних апаратів

Тишик І.Я.

Виявлення та локалізація короткотривалих радіоімпульсних сигналів з використанням сигналів малохвильового (вейвлет) перетворення

Шаряк В.В.

Моделювання багаторівневої рекурентної бази даних у базисі Галуа

Яйчук В.М., Максимович Я.В.

До проблеми захисту інформації від ураження комп'ютерними вірусами

Rodrigo Elias.

Design of an elliptic curve cryptography using a affinity field multiplier in GF(2521)

Титульні сторінки

Редакційна колегія серії "Комп'ютерні системи та мережі"

Відповідальний редактор: проф., д.т.н. Мельник А.О.

Заступник відповідального редактора: проф., проф., д.ф.-м.н. Ємець В.Ф.

Відповідальний секретар: доц., к.т.н. Парамуд Я.С.

Члени редакційної колегії

 • проф., д.т.н. Бунь Р.А
 • проф., д.т.н. Дунець Р.Б.
 • с.н.с., д.ф.-м.н. Куриляк Д. Б.
 • проф., д.т.н. Наконечний А.Й.
 • проф., д.т.н. Оліярник Б.О.
 • проф.. д.т.н. Столярчук П.Г.
 • проф., д.т.н. Тарасенко В.П.
 • проф., д.т.н. Харченко В.С.
 • проф., д.т.н. Черкаський М.В.
 • доц., к.т.н. Глухов В.С.
 • доц., к.т.н. Березко Л.О.
 • доц., к.т.н. Ваврук Є.Я.

Рекомендувала Вчена рада Національного університету "Львівська політехніка" (протокол № 19 засідання від 27.01.2009р.)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія KB № 13038-1922Р від 20.07.2007р.

У Віснику надруковані статті, що відбивають результати досліджень з актуальних питань комп'ютерних систем, мереж та інформаційних технологій, виконаних науковцями Національного університету "Львівська політехніка", вченими Західного регіону України в галузі теорії та розробки обчислювальних систем загального та спеціалізованого призначення, комп'ютерних засобів розв'язування задач цифрової обробки сигналів, комп'ютерних мереж, автоматизованого проектування та керування.

Для наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, інженерів, що спеціалізуються у галузі обчислювальних систем, мереж, комп'ютерних засобів розв'язання задач цифрової обробки сигналів, автоматизованого проектування та керування, а також докторантів, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей.