Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи та мережі" № 630, 2008 рік

УДК 621.3 (681,519,536,62,50,003,004)

Акимишин О.І.

Структура та принципи функціонування спеціалізованих пристроїв зменшення обсягів даних тріангуляційного опису тривимірних об'єктів

Березко Л.O., Троценко В.В.

Можливісна модель предметної області для експертної системи

Березко O.Л.

Каталог веб-особистостей

Биковий П. Є.

Порівняльний аналіз алгоритмів виявлення оптимальних рішень в системах безпеки

Бондарук А.Б., Глухов B.C., Євтушенко К.С., Оліярник Б.О.

Гарантоздатна інтегрована система навігації рухомих наземних об'єктів

Бочкарьов О.Ю., Голембо В.А., Ціж А.М.

Колективна поведінка мобільних агентів в задачах рівномірного розподілу обмеженої території

Ваврук Є, Грицик І.

Вибір методу підвищення візуальної якості зображень

Дунець P., Рак Ю., Зачко О.

Класифікація територій засобами нейронних мереж для управління проектами в забезпеченні екологічної безпеки

Карпін О. О., Сокіл В.М., Кремінь В.Т., Коновалов А.А.

Метод побудови сенсорних дисплеїв з можливістю детектування багатьох одночасних дотиків

Квурт Л.С.

До питань проектування багатофункціональних пристроїв

Клименко В.А.

Опрацювання статичних масивів в архітектурі на основі пам'яті з впорядкованим доступом

Кочан О., Кочан Р.

Мікроконтролерний метод керування профілем температурного поля

Крайовський В.Я, Мельник А. О.

Вплив компонент архітектури програмованого комп'ютерного пристрою на його характеристики

Мельник А.О., Аль Равашдех Д.Х.

Порівняльний аналіз типів пам'яті комп'ютера

Олексів М., Пуйда В.

Дослідження алгоритмів навчання нейронної мережі прямого поширення для ідентифікації літаків

Парамуд Я.С., Іващук Т.С.

Структурні рішення при побудові багатокористувацьких мультитермінальних систем

Рак Ю.П., Синельніков О.Д., Рак Т.С.

Управління проектами пожежогасіння віддалених зон території шляхом оптимізації топологічних схем

Самотий В.В., Павельчак А.Г., Дзелендзяк У.Ю.

Система керування мотором постійного струму

Сімашко В.Й.

Узгодження версій програмного забезпечення в корпоративних інформаційних системах

Сокіл В. М., Карпін О.О., Кремінь В.Т., Кулик Т.В.

Розпізнавання рухів на сенсорній панелі

Яковлєва І.Д.

Оцінка варіантів синтезу паралельних обчислювальних пристроїв сортування

Титульні сторінки

Редакційна колегія серії "Комп'ютерні системи та мережі"

Відповідальний редактор: проф., д.т.н. Мельник А.О.

Заступник відповідального редактора: проф., д.т.н. Черкаський М.В.

Відповідальний секретар: доц., к.т.н. Парамуд Я.С.

Члени редакційної колегії

  • проф., д.т.н. Бунь Р.А
  • проф., д.т.н. Дунець Р.Б.
  • проф., д.т.н. Івахів О.В.
  • проф., д.ф.-м.н. Ємець В.Ф.
  • проф.. д.т.н. Столярчук П.Г.
  • проф., д.т.н. Тарасенко В.П.
  • доц., к.т.н. Глухов В.С.
  • доц., к.т.н. Березко Л.О.
  • доц., к.т.н. Морозов Ю.В.

Рекомендовано Вченою радою Національного університету "Львівська політехніка" (протокол №10 засідання від 4.03.2008р.)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія KB № 13038-1922Р від 20.07.2007р.

У Віснику надруковані статті, що містять результати досліджень з актуальних питань комп'ютерних систем, мереж та інформаційних технологій, виконаних науковцями Національного університету "Львівська політехніка", вченими західного регіону України в галузі теорії та розробки обчислювальних систем загального та спеціалізованого призначення, комп'ютерних засобів розв'язування задач цифрової обробки сигналів, комп'ютерних мереж, автоматизованого проектування та керування.

Для наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, інженерів, що спеціалізуються у галузі обчислювальних систем, мереж, комп'ютерних засобів розв'язання задач цифрової обробки сигналів, автоматизованого проектування та керування, а також докторантів, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей.