Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи та мережі" № 603, 2007 рік

УДК 621.3 (681,519,536,62,50)

Акимишин О.І.

Алгоритм потокового опрацювання тріангуляції у тривимірному просторі

Аксак Н.Г., Волонцевич В.Д., Осотов І.А., Філін Я.М.

Дослідження збільшення потужності у програмуванні на мультиядерній кластерній системі

Андрухів А.І.

Алгебраїчний метод відновлення зображення

Березко Л. О., Троценко В.В.

Цифровий адаптивний еквалайзер

Глухов B.C.

Вдосконалення алгоритму обчислення оберненого елемента GF(2') в нормальному базисі

Голембо В.А., Бочкарьов О.Ю., Попадюк Х.Р.

Проблема алгоритмічного забезпечення колективної поведінки автономних мобільних агентів в задачах просторової самоорганізації

Грига В.М.

Побудова та аналіз рекурсивних просторово-часових графів

Дороніна О.М., Хомич С.В.

Підвищення рівня інтелекту процесорних комплексів контролю та діагностики енергооб'єктів

Дороніна О.М., Хомич С.В.

Оптимізація контролю параметрів електроенергії за допомогою застосування адаптивних вимірювальних алгоритмів

Дунець Р.Б., Басюк Т.М.

Знаходження шляху обходу вершин дугами при візуалізації топологій на площині

Іващук Т.С., Квурт Л.С.

Синхронізація зображень у мультимоніторних системах

Ігнатович А.О., Парамуд Я.С., Капшій О.В.

Підходи до фільтрації спотворених гауссівським шумом зображень

Кицун Г.В.

Вибір методів адресації пам'яті універсального комп'ютера

Коваленко В.В., Гуменюк В.О.

Аналіз найактуальніших серверних систем управління базами даних

Корабльов М.М., Овчаренко І.В

Адаптація моделей нечіткого виводу з використанням штучних імунних систем

Кравець П.О.

Ігрова модель мультиагентної системи з відмовами

Мельник А.О., Голембо В.А., Бочкарьов О.Ю., Кусьпісь О.П.

Автономна адаптивна система виявлення та відстеження порушників

Мельник А. О., Сало A.M., Клішенко В.А.

Апаратна реалізація циклів програмованих конфігурованих процесорів

Миц A.M., Пуйда В.Я.

Підсистема спостереження за літаками в повітряному просторі аеропорту

Ногаль М. В.

Додавання і множення в полях Галуа

Попович Р.Б.

Удосконалення алгоритму AKS доведення простоти цілих чисел

Пуйда В.Я., Холод Я.

Фільтрація двовимірних зображень літаків у частотній області

Сокіл В.М.

Система формування реакцій вузлів децентралізованих мобільних комп'ютерних мереж динамічної структури

Матієшин Ю.М., Шклярський В.І.

Вимірювання швидкості руху мікрооб'єкта телевізійним оптичним сканувальним мікроскопом у кадровому режимі роботи

Юрчак І.Ю.

Технології інтелектуальних обчислень та український ринок

Guziy М.М., Danilina G.V., Ignatov V.O., Bogoljubov M.V.

Mathematical Modelling of efficiency criteria for the traffic service

Титульні сторінки

Редакційна колегія серії "Комп'ютерні системи та мережі"

Відповідальний редактор: проф., д.т.н. Мельник А.О.

Заступник відповідального редактора: проф., д.т.н. Черкаський М.В.

Відповідальний секретар: доц., к.т.н. Парамуд Я.С.

Члени редакційної колегії

  • проф., д.т.н. Бунь Р.А
  • проф., д.т.н. Дунець Р.Б.
  • проф., д.т.н. Івахів О.В.
  • проф., д.ф.-м.н. Ємець В.Ф.
  • проф.. д.т.н. Столярчук П.Г.
  • проф., д.т.н. Тарасенко В.П.
  • доц., к.т.н. Глухов В.С.
  • доц., к.т.н. Березко Л.О.
  • доц., к.т.н. Морозов Ю.В.

Рекомендовано Вченою радою Національного університету "Львівська політехніка" (протокол № 56 засідання від 27.03.2007р.)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія KB № 13038-1922Р від 20.07.2007р.

У Віснику надруковані статті, що містять результати досліджень з актуальних питань комп'ютерних систем, мереж та інформаційних технологій, виконаних науковцями Національного університету "Львівська політехніка", вченими західного регіону України в галузі теорії та розробки обчислювальних систем загального та спеціалізованого призначення, комп'ютерних засобів розв'язування задач цифрової обробки сигналів, комп'ютерних мереж, автоматизованого проектування та керування.

Для наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, інженерів, що спеціалізуються у галузі обчислювальних систем, мереж, комп'ютерних засобів розв'язання задач цифрової обробки сигналів, автоматизованого проектування та керування, а також докторантів, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей.