Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи та мережі" № 573, 2006 рік

УДК 621.3 (681,519,536,62,50,003,004)

Андрухів А.І., Тарасов Д.О.

Порівняння методів оцінки захищеності корпоративних інформаційних систем

Березко Л.О., Троценко В.В.

Мультипроцесор на ПЛІС

Бондарук А.Б., Заїченко Н.В., Оліярник Б.О.

Бортова спеціалізована ЕОМ для бронетехніки

БоженкоІ.Б., Грицьків З.Д., КондратовП.О.

Особливості комп'ютерного представлення теплового зображення

Боженко І.Б., Кондратов П.О.

Двоканальна покадрова цифрова обробка піросигналу в режимі реального часу

Бочкарьов О.Ю., Бесединський Д.І.

Підходи до побудови однорангових комп'ютерних мереж на основі технології багатоагентних систем

Ваврук Є.Я.

Вплив організації діагностичних ядер на характеристики системи опрацювання сигналів

Власенко С.О.

Побудова адаптивних інтерфейсів комп'ютерних систем на основі конфігурованих архітектур

Волошок В.О., Глухов В.С., Ліпіч К.І., Юрчук А.В.

Порогове декодування згорткових кодів

Глухов В.С.

Обчислювальний пристрій для операцій над еліптичними кривими

Голембо В.А., Бочкарьов О.Ю., Ціж А.М.

Задача формування індивідуальних зон відповідальності колективом мобільних агентів

Дороніна О.М., Ткаченко В.Ф., Хомич С.В.

Підвищення точності представлення вихідних сигналів у цифро-аналоговому калібраторі полігармонічних струмів та напруг

Дороніна О.М., Хомич С.В.

Особливості формування та оброблення цифрових масивів у калібраторах полігармонічних струмів та напруг

Дунець Р.Б., Басюк Т.М.

Метод розташування вершин деревоподібних графів на площині в процесі їхньої візуалізації

Карпін О. О.

Реконструкція поверхонь на растрових зображеннях тривимірних об'єктів

Кириченко Є.О., Павич Н.Я., Парамуд Я.С., Спіченков Ю.М.

Файлова система спеціалізованого флеш-накопичувача

Кицун Г.В.

Архітектура інтелектуального агента

Коркішко Л.М.

Базові логічні елементи для комп'ютерних пристроїв захисту інформації

Кремінь В.Т., Кушнір М.П.

Методи стиску електрокардіосигналів

Кремінь В. Т., Матвієнко С.М., Кушнір М.П.

Система контролю пульсу людини, інтегрована в оптичний маніпулятор типу "миша"

Кузьо М.М., Парамуд Я.С.

Пульсуючі інформаційні решітки як паралельні обчислювальні структури з однорідною архітектурою

Мельник А.О., Акимишин О.І.

Прорідження тріангуляційних сіток тривимірних об'єктів комп'ютерної томографії

Мельник А.О., Сало А.М.

Організація регістрових файлів програмованих процесорів

Паньків Р.С.

Зменшення надлишковості даних аналого-цифрового перетворення полігармонічних сигналів

Попович Р.Б.

Деякі зауваження відносно реалізації АКS тесту простоти

Сокіл В.М.

Система аутентифікації вузлів мобільних мереж довільної структури

Спіченков С.Ю.

Метод пасивної локації джерела квазіперіодичного сигналу

Ayman M.M.Ahmed

Investigation of associative property of matrix multiplication іn discrete cosine transforms for fixed-point calculation systems

Титульні сторінки

Редакційна колегія серії "Комп'ютерні системи та мережі"

Відповідальний редактор: проф., д.т.н. Мельник А.О.

Заступник відповідального редактора: проф., д.т.н. Черкаський М.В.

Відповідальний секретар: доц., к.т.н. Парамуд Я.С.

Члени редакційної колегії

  • проф., д.т.н. Бунь Р.А
  • проф., д.т.н. Дунець Р.Б.
  • проф., д.т.н. Івахів О.В.
  • проф., д.ф.-м.н. Ємець В.Ф.
  • проф.. д.т.н. Столярчук П.Г.
  • проф., д.т.н. Тарасенко В.П.
  • доц., к.т.н. Глухов В.С.
  • доц., к.т.н. Березко Л.О.
  • доц., к.т.н. Морозов Ю.В.

Рекомендовано Вченою радою Національного університету "Львівська політехніка" (протокол № 44 засідання від 31.01.2006р.)

У Віснику надруковані статті, що містять результати досліджень з актуальних питань комп'ютерних систем, мереж та інформаційних технологій, виконаних науковцями Національного університету "Львівська політехніка", вченими західного регіону України в галузі теорії та розробки обчислювальних систем загального та спеціалізованого призначення, комп'ютерних засобів розв'язування задач цифрової обробки сигналів, комп'ютерних мереж, автоматизованого проектування та керування.

Для наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, інженерів, що спеціалізуються у галузі обчислювальних систем, мереж, комп'ютерних засобів розв'язання задач цифрової обробки сигналів, автоматизованого проектування та керування, а також докторантів, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей.