Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи та мережі" № 523, 2004 рік

УДК 621.3 (681,519,536,62,50)

Боженко І.Б., Клушин Ю.С., Кондратов П.О.

Відеопроцесор для системи теплового моніторингу енергетичних об'єктів

Бочкарьов О.Ю., Голембо В.А., Грицуляк Т.О.

Параметрична самоорганізація колективу автономних вимірювальних агентів: задача оточення зони збурень

Бочкарьов О.Ю., Голембо В.А., Попадюк Х.Р.

Самоорганізація колективу мобільних агентів у просторі: формування многокутника

Ваврук С.Я.

Організація контролю та діагностики ШПФ-схем у режимі реального часу в системах опрацювання сигналів

Ваврук Є.Я., Міюшкович Є.Г.

Деякі аспекти фільтрації стегозображень в комп'ютерних мережах

Верлань А.Ф., Одокиенко С.Н.

Методы диагностирования компьютерных моделирующих систем

Гаврилюк М.О., Івахів О.В., Пуйда В.Я., Сасник П.М.

Підсистема для моделювання алгоритмів обробки зображень з використанням симулятора DSP-56300

Глухов В.С.

Система команд криптографічного процесора

Дороніна О.М., Лавров Г.М., Хомич С.В.

Особливості контролю імпульсних сплесків та провалів сигналів промислової електромережі

Дороніна О.М., Лaвpoв Г.М., Хомич С.В.

Особливості побудови трифазних генераторів полігармонічних струмів та напруг

Korczynski W., Wawrzola G., Wawrzola S.

On a reconstruction problem for membrane systems

Кремінь B.T., Карпін O.O.

Однокристальний мікропроцесорний вимірювач пульсу

Кремінь В.Т., Сметана А. С.

Універсальний ПІД-терморегулятор

Лобур М.В., Свірідова Т.В.

Механічна модель радіочастотного фільтра

Лобур М.В., Теслюк В.М., Колесник К.К, Денисюк П.Ю.

Застосування САЕ-систем для дослідження напружено-деформованого стану пружного елемента сенсора ємнісного типу та визначення його функціональних можливостей

Мельник А.О., Бачинський Р.В.

Процесори стиску даних з плаваючим вікном буфера попередньо збережених даних

Мельник А.О., Сокіл О.М.

Проектування оптимізованих структур комп'ютерних пристроїв підбором необхідних елементів бібліотеки з використанням генетичних алгоритмів

Мельник А.О., Шевчук Р.П.

Порівняльний аналіз алгоритмів стиснення мовних сигналів

Паньків P. С.

Особливості використання диференціального аналого-цифрового перетворювача

Попович Р.Б.

Про отримання великих простих чисел

Прохоренко С.В.

Автоматична система контролю та забезпечення стабільності роботи мобільного евтектичного температурного репера

Сокіл В.М.

Генератор випадкових чисел

Троценко В.В., Хедик Л.В., Хедик С.А.

Апаратно-орієнтований стиск растрових монохромних зображень

Фаді Аль-Келані.

Дослідження характеристик мовного сигналу в задачах розпізнавання

Черкаський М.В., Саїд Садек Абдалла.

Псевдо SH-модель

Черкаський М.В., Хусейн Халіл Мурад.

Універсальна SH-модель

Щесьняк Зб., Дорожовець М.М.

Метод помноження частоти вимірювального сигналу фотоелектричного перетворювача положення

Титульні сторінки

Редакційна колегія серії "Комп'ютерні системи та мережі"

Відповідальний редактор: проф., д.т.н. Мельник А.О.

Заступник відповідального редактора: проф., д.т.н. Черкаський М.В.

Відповідальний секретар: доц., к.т.н. Парамуд Я.С.

Члени редакційної колегії

  • проф., д.т.н. Столярчук П.Г.
  • проф., д.т.н. Тарасенко В.П.
  • проф., д.ф.-м.н. Ємець В.Ф.
  • проф., д.т.н. Руденко О.Г.
  • проф., д.т.н. Бунь Р.А
  • доц., к.т.н. Березко Л.О.
  • доц., к.т.н. Глухов В.С.
  • доц., к.т.н. Морозов Ю.В.

Рекомендовано Вченою радою Національного університету "Львівська політехніка (протокол №7 засідання від 18.02.2004р.)

У Віснику надруковані статті, що відбивають результати досліджень з актуальних питань комп'ютерної інженерії та інформаційних технологій, виконаних науковцями кафедри електронних обчислювальних машин Національного університету "Львівська політехніка", вченими Західного регіону України та вченими Польщі в галузі теорії та розробки обчислювальних систем загального та спеціалізованого призначення, комп'ютерних засобів розв'язування задач цифрової обробки сигналів, комп'ютерних мереж, автоматизованого проектування та керування.

Для наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, інженерів, що спеціалізуються у галузі обчислювальних систем, мереж, комп'ютерних засобів розв'язання задач цифрової обробки сигналів, автоматизованого проектування та керування, а також докторантів, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей.