Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи та мережі" № 463, 2002 рік

УДК 621.3 (681,519,536,62,50)

Мельник А.О., Мельник В. А.

Технологія проектування ядер комп'ютерних пристроїв

Березко Л.О., Троценко В.В.

Особливості методів виконання операцій над нечіткими даними

Бочкарьов О.Ю.

Вирішення задачі механічного врівноваження колективом мобільних агентів

Бочкарьов О.Ю., Голембо В.А.

Моделі колективної поведінки вимірювальних агентів

Гаврилюк М.О., Хома В.В.

Багатоканальна комп'ютерна система імпедансної плетизмографії

Голембо В.А., Котляров В.Л., Ольшевська Л.В.

Цифровий кварцовий термометр з аналоговими органами для його юстування

Дороніна О.М., Петров Г.М., Хомич С.В.

Особливості дослідження та оцінки метрологічних характеристик телекомплексів контролю енергооб'єктів

Дороніна О.М., Лавров Г.М., Хомич С.В.

Особливості контролю частоти в АСДУ енергооб'єктами

Дунець Б.Р., Мельник А. О.

Дослідження характеристик контролера доступу до багатоблокової пам'яті

Кремінь В.Т., Міюшкович Є.Г.

Багатофункціональний оптичний давач

Мельник В.А.

Нечітка кластеризація для мінімізації логічних функцій

Морозов Ю.В., Сокіл В.М.

Цифрові сертифікати - основа систем ідентифікації в комп'ютерних мережах

Опир Ю.М.

Вузол введення системи стеження за рухомими об'єктами

Паньків Р.С.

Використання адаптивної дискретизації при цифро-аналоговому перетворенні сигналів

Парамуд Я.С., Гусар В.М.

Розподілена багатомашинна система керування телекомунікаційними засобами

Пуйда В.Я.

Підсистема визначення координат об'єкта системи технічного зору інтелектуального робота

Совин Я.Р.

Покращення характеристик реографів при використанні багатоканальних сигма-дельта АЦП

Сопільник Л.І.

Модель інтенсивностей дорожньо-транспортних пригод із врахуванням вікових особливостей водіїв, потоку автомобілів геомагнітного поля

Хомуляк М.О.

Сенсорна діагностична мережа стаціонарного відділення клінічної лікарні

Черкаський М.В., Мітьков В.С.

Історичний аспект складності алгоритму

Титульні сторінки

Редакційна колегія серії "Комп'ютерні системи та мережі"

Відповідальний редактор: проф., д.т.н. Мельник А.О.

Заступник відповідального редактора: проф., д.т.н. Черкаський М.В.

Відповідальний секретар: доц., к.т.н. Парамуд Я.С.

Члени редакційної колегії

  • проф., д.т.н. Дудикевич В.Б.
  • проф., д.т.н. Столярчук П.Г.
  • проф., д.ф.-м.н. Ємець В.Ф.
  • проф., д.т.н. Бунь Р.А
  • доц., к.т.н. Березко Л.О.
  • доц., к.т.н. Вітер Ю.С.
  • ст викл. Лисак Т.А.

Рекомендовано Вченою радою Національного університету "Львівська політехніка" (протокол №6 засідання від 26.03.2002р.)

У Віснику надруковані статті, що відбивають результати досліджень з актуальних питань комп'ютерної інженерії та інформаційних технологій, виконаних науковцями кафедри "Електронні обчислювальні машини" Національного університету "Львівська політехніка" та вченими Західного регіону України в галузі теорії та розробки обчислювальних систем загального та спеціалізованого призначення, комп'ютерних засобів розв'язування задач цифрової обробки сигналів, комп'ютерних мереж, автоматизованого проектування та керування.

Для наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, інженерів, що спеціалізуються у галузі обчислювальних систем, мереж, комп'ютерних засобів розв'язання задач цифрової обробки сигналів, автоматизованого проектування та керування, а також докторантів, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей.