Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи та мережі" № 437, 2001 рік

УДК 621.3 (681,519,536,62,50)

Березко Л.О., Троценко В.В.

Прискорення операщй над нечіткими величинами, поданими парами

Бочкарьов О.Ю., Вознюк 0.0., Ковела C.I.

Автоматизация розробки корпоративних інформаційних систем: підходи та перспективи розвитку

Бочкарьов О.Ю., Голембо В.А.

Система розподілених контактних вимірювань на основі автономних мобільних інтелектуальних агентів

Верхола М.Л., Гук І.Б.

Модель розкочувальної системи з двома розтирочними циліндрами

Відоняк Ю.В., Kвypm Л.С.

Bи6ip та оцінка продуктивності кластеризованих систем

Гаврилюк М.О., Пуйда В.Я.

Телевізійна система технічного зору для візуального стеження за об'єктами в автоматичному режимі

Глухов В.С., Заїченко Н.В., Оліярник Б.О., Тупиця А.В.

Реалізація цифрового послідовного каналу PROFIBUS-DP для промислової автоматизації

Глухов B.C., Заїченко Н.В., Тупиця А.В.

Реконфігурована спеціалізована ЕОМ для промислових умов експлуатації

Голембо В.А., Зоря Д. I.. Котляров В.Л.

Організація підсистеми екологічного моніторингу в локальній мережі

Дороніна О.М., Лавров Г.М., Хомич С.В.

Аналіз та шляхи зменшення похибок генераторів полігармонічних струмів та напруг

Дороніна О.М., Лавров Г.М., Хомич С.В.

Визначення активної та реактивної потужностей у системних мультиметрах електричних величин промислової електромережі

Дунець Р.Б.

Визначення часу критичних шляхів у деревоподібних топологіях технологічних ліній

Ерметов Ю.О., Мельник А.О., Палій С.О.

Архітектура конвеєрного процесора дискретних вейвлітних перетворень

Коваль 0.I., Русин Б.П.

Алгоритм контекстного стиску зображень на основі вейвлітного перетворення, побудованого з використанням елементів теopiї полюсів

Коркішко Т.А., Мельник А.О.

Вимоги до продуктивності процесів шифрування симетричними блоковими алгоритмами

Кремінь В.Т.

Квазіпаралельний алгоритм мінімізації багатоекстремальних функцій

Лисак Т.А.

Про один клас ітераційних числових методів розв'язання жорстких задач

Мельник А.О., Черкаський М.В.

Teopiя алгоритмів i методи обчислень: новий курс

Опир Н.С., Опир Ю.М.

Підвищення контрасту в системах стеження за рухомими об'єктами

Паньків Р.С.

Особливості обчислення енергетичних параметрів промислової електромережі

Парамуд Я.С., Рак Т.В.

Застосування віртуальних мереж в пожежній охороні

Попович Р.Б.

Складові системи розпізнавання мови

Тимощук П.В.

Фазообертання гармонічних сигналів на основі макромоделювання

Хомуляк М.О.

Деякі особливості створення бібліотечних компонентів в системі проектування друкованих плат ACCEL EDA

Юрчак І.Ю.

Критерії оцінки якості функціонування нейронної мережі

Титульні сторінки

Редакційна колегія серії "Комп'ютерні системи та мережі"

Відповідальний редактор: проф., д.т.н. Мельник А.О.

Заступник відповідального редактора: проф., д.т.н. Черкаський М.В.

Відповідальний секретар: доц., к.т.н. Парамуд Я.С.

Члени редакційної колегії

  • проф., д.т.н. Дудикевич В.Б.
  • проф., д.т.н. Столярчук П.Г.
  • проф., д.ф.-м.н. Ємець В.Ф.
  • проф., д.т.н. Яцимірський М.М.
  • проф., д.т.н. Бунь Р.А.
  • доц., к.т.н. Березко Л.О.
  • доц., к.т.н. Вітер Ю.С.
  • ст викл. Лисак Т.А.

Рекомендовано Вченою радою Національного університету "Львівська політехніка" (протокол № 54 засідання від 27.03.2001 р.)

У Віснику надруковані статті, що відбивають результати досліджень з актуальних питань комп'ютерної інженерії та інформаційних технологій, виконаних науковцями кафедри "Електронні обчислювальні машини" Національного університету "Львівська політехніка" та вченими Західного регіону України в галузі теорії та розробки обчислювальних систем загального та спеціалізованого призначення, комп'ютерних засобів розв'язування задач цифрової обробки сигналів, комп'ютерних мереж, автоматизованого проектування та керування.

Для наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, інженерів, що спеціалізуються у галузі обчислювальних систем, мереж, комп'ютерних засобів розв'язання задач цифрової обробки сигналів, автоматизованого проектування та керування, а також докторантів, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей.