Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи та мережі" № 385, 2000 рік

УДК 621.3 (681,519,536,62,50)

Азаров І.В., Синицький Л.А.

Застосування кусково-лінійних функцій Ляпунова для дослідження стійкості цифрових фільтрів

Базилевич Р.П., Рибак О.Г.

Оптимізація пакування програмованих логічних матриць на основі оптимального згортання схем

Базилевич Р.П., Рибак О.Г.

Алгоритм початкового пакування програмованих логічних матриць на основі оптимального згортання схеми

Березко Л.О., Ірисов О.Є.

Засоби підвищення ефективності обробки нечітких даних

Бєляєв С.М., Троценко В.В.

Апаратно-орієнтована контекстна технологія стиску інтенсивних відеопотоків в реальному часі

Глухов В.С., Заїченко Н.В., МаковейВ.Г.

Спеціалізована ЕОМ з табличним інтерпретатором команд

Дороніна О.М., Лавров Г.М., ХомичС.В.

Алгоритм компенсації кутової похибки вимірювання потужності в силових колах синусоїдального струму

Дунєць Б.Р., Почаєвець О.М.

Модель асоціативної машини та її застосування для задач мінімізації логічних функцій

Кметь А.Б.

Про синтез АЦП і ЦАП

Ладанівський Б.Т.

Фізичне моделювання як метод підвищення інформативності при дослідженні електромагнітних полів неоднорідних середовищ

Луцків М.М., Зіненко Р.Г., Верхола М.І.

Процедура синтезу розкочувальної системи фарбової групи на основі бажаної імпульсної характеристики

Мельник А.О., Аль-Кхатіб А.

Апаратно-орієнтовані процесори швидких ортогональних перетворень

Мельник А,О., Ерметов Ю.О.

Паралельний алгоритм обчислення матриці коригування швидкого косинусного перетворення

Мельник А.О., Коркішко Т.А.

Система підтримки виконання алгоритмів криптографічного захисту інформації на основі програмованого процесора та криптографічних акселераторів

Мельник Р.А., Масько Д.В.

Декомпозиційний алгоритм побудови мінімальних зв'язувальних дерев

Муравський Л.І., Кулинич Я.П., Вороняк Т.І.

Оптико-цифрова система ідентифікації фазових масок

Паньків Р.С.

Процесор управління цифро-аналоговими та аналого-цифровими перетвореннями

Паньків Р.С., Хомич С.В.

Дослідження впливу перехідних процесів на точність функціонування ЦАП

Почаєвець О.М.

Бібліотека функцій швидкого опрацювання даних рядкового типу

Рицар Б.Є.

Про декомпозиційні клони булевих функцій

Тимощук П.В., БардилаТ.І.

Алгоритмічний метод синтезу помножувача частоти на основі інтегрального рівняння

Тимченко О.В., Кашем М.А.

Аналіз якості передачі сигналу мови вокодерною системою

Тимчишин В.О.

Спеціалізовані комп'ютерні системи на базі ІВМ РС

Ткаченко Р.О., Юрчак Ю.І.

Побудова вхідного та вихідного шарів штучних нейронних мереж

Турченко В.О.

Застосування нейронних мереж для підвищення достовірності даних

Черкаський М.В.

Моделі неформальних алгоритмів

Титульні сторінки

Редакційна колегія серії "Комп'ютерні системи та мережі"

Відповідальний редактор: проф., д.т.н. Мельник А.О.

Заступник відповідального редактора: проф., д.т.н. Черкаський М.В.

Відповідальний секретар: доц., к.т.н. Парамуд Я.С.

Члени редакційної колегії

  • проф., д.т.н. Дудикевич В.Б.
  • проф., д.т.н. Столярчук П.Г.
  • проф., д.ф.-м.н. Ємець В.Ф.
  • проф., д.т.н. Яцимірський М.М.
  • проф., д.т.н. Бунь Р.А.
  • доц., к.т.н. Березко Л.О.
  • доц., к.т.н. Вітер Ю.С.
  • ст викл. Лисак Т.А.

Рекомендовано Вченою радою Державного університету «Львівська політехніка» (протокол № 46 засідання від 29.02.2000p.)

У Віснику надруковані статті, що відбивають результати досліджень з актуальних питань комп'ютерної інженерії та інформаційних технологій, виконаних науковцями кафедри "Електронні обчислювальні машини" ДУ "Львівська політехніка" в галузі теорії та розробки обчислювальних систем загального та спеціалізованого призначення, комп'ютерних засобів розв'язування задач цифрової обробки сигналів, комп'ютерних мереж, автоматизованого проектування та керування.

Для наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, інженерів, що спеціалізуються у галузі обчислювальних систем, мереж, комп'ютерних засобів розв'язання задач цифрової обробки сигналів, автоматизованого проектування та керування, а також докторантів, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей та електроприладобудівних спеціальностей.