Інструкція для авторів

Редколегія наукового журналу «Комп'ютерні системи та мережі» щороку оголошує набір статей.

До журналу приймаються статті, що відбивають результати досліджень у царині комп'ютерних систем та технологій, комп'ютерних мереж та мережних технологій, кіберфізичних систем, Інтернету речей, інформаційних технологій, в тому числі з питань синтезу та аналізу комп'ютерних та кіберфізичних систем, мереж та їх компонентів, опрацювання сигналів та зображень, комп'ютерних засобів штучного інтелекту, засобів автоматизованого проектування комп'ютерних засобів, засобів захисту інформації в комп'ютерних та кіберфізичних системах та мережах.

З питань публікації статей звертатися до відповідального секретаря наукового журналу к.т.н., доцента Парамуда Ярослава Степановича (507 ауд. V н.к.) або надіслати листа за адресою visnykksm@polynet.lviv.ua.

Перелік матеріалів, що подаються для публікації статті у журналі

 1. Файл з текстом статті на дискеті (дискета повертається).
 2. Роздрукований текст статті (2 екз.).
 3. Дві рецензії від осіб з науковим ступенем з рекомендацією до друку (зокрема одну рецензію із іншої організації).
 4. Для авторів
  1. що працюють в Національному університеті «Львівська політехніка»: Витяг з протоколу засідання кафедри.
  2. що не працюють в Національному університеті «Львівська політехніка»: Лист від організації на ім'я проректора з наукової роботи Національного університету "Львівська політехніка" з проханням про включення статті до наукового журналу (на бланку організації).
 5. Відомості про автора (для кожного автора на окремому листку), в яких вказується:
  1. прізвище, ім 'я, по батькові;
  2. рік народження;
  3. науковий ступінь, вчене звання;
  4. місце праці та посада;
  5. номери службового та домашнього телефонів;
  6. Е-mail.