Науковий журнал "Комп’ютерні системи та мережі"

Scientific journal "Computer Systems and Networks"

Про журнал

Науковий журнал «Комп'ютерні системи та мережі» входить до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі технічних наук.

В журналі друкуються статті, що подають результати досліджень з актуальних питань у галузях, що стосуються:

Для наукових працівників, інженерів, працівників в галузі комп’ютерних та інформаційних технологій, працівників освіти, а також докторантів, аспірантів та студентів.

Науковий журнал "Комп’ютерні системи та мережі" є правонаступниом Вісника Національного університету "Львіввська політехніка" серія "Комп’ютерні системи та мережі".

СКЛАД РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

наукового журналу «Комп'ютерні системи та мережі»

Головний редактор: Мельник Анатолій Олексійович
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри електронних обчислювальних машин, Національний університет «Львівська політехніка».

Заступник головного редактора: Наконечний Адріан Йосипович
Національний університет «Львівська політехніка», доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп'ютеризованих систем автоматики.

Відповідальний секретар: Парамуд Ярослав Степанович
Національний університет “Львівська політехніка”, кандидат технічних наук,  доцент, доцент  кафедри електронних обчислювальних машин.

Члени редакційної колегії:

Редколегія наукового журналу "Комп’ютерні системи та мережі" щороку оголошує набір статей.

З питань публікації статей звертатися до доцента кафедри ЕОМ Парамуда Ярослава Степановича (507 ауд)
або надіслати листа за адресою visnykksm@polynet.lviv.ua.

Контактна Інформація

Кафедра ЕОМ

eom.lp.edu.ua

Телефон

+38(032)258-21-96