Вісник Львівської політехніки. Серія "Комп’ютерні системи та мережі"

Academic Journal of Lviv Polytechnic. Series of Computer Systems and Networks