Вісник Львівської політехніки. Серія "Комп’ютерні системи та мережі"

Academic Journal of Lviv Polytechnic. Series of Computer Systems and Networks

Про журнал

Науковий журнал "Комп'ютерні системи та мережі" входить до переліку видань ВАК, в яких друкуються матеріали дисертаційних робіт у галузі технічних наук.

У журналі надруковані статті, що відбивають результати досліджень з актуальних питань комп'ютерних систем, мереж та інформаційних технологій, виконаних науковцями Національного університету "Львівська політехніка", вченими інших регіонів України в галузі теорії та розробки обчислювальних систем загального та спеціалізованого призначення, комп'ютерних засобів розв'язування задач цифрової обробки сигналів, комп'ютерних мереж, автоматизованого проектування та керування.

Для наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, інженерів, що спеціалізуються у галузі обчислювальних систем, мереж, комп'ютерних засобів розв'язання задач цифрової обробки сигналів, автоматизованого проектування та керування, а також докторантів, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка"

До відома авторів

Оголошення

Продовжується приймання рукописів статтей до чергового 2019 року Вісника НУ "Львівська політехніка" серія "Комп’ютерні ситеми та мережі". Прохання подати рукописи статей до редколегії до 15 червня 2019 року.

Редколегія журналу "Комп’ютерні системи та мережі" щороку оголошує набір статей.

До журналу приймаються статті, що відбивають результати досліджень з актуальних питань комп’ютерної інженерії та інформаційних технологій в галузі теорії та розробки обчислювальних систем загального та спеціалізованого призначення, комп’ютерних засобів розв’язування задач цифрової обробки сигналів, комп’ютерних мереж, автоматизованого проектування та керування.

З питань публікації статей звертатися до доцента кафедри ЕОМ Парамуда Ярослава Степановича (507 ауд) або надіслати листа за адресою visnykksm@polynet.lviv.ua.

Перелік матеріалів, що подаються для публікації статті у журналі

 1. Файл з текстом статті на дискеті (дискета повертається).
 2. Роздрукований текст статті (2 екз.).
 3. Експертні висновки (2 екз.).
 4. Дві рецензії від осіб з науковим ступенем з рекомендацією до друку (зокрема одну рецензію із іншої організації).
5. Для авторів
 • що працюють в НУ "Львівська політехніка":
  Витяг з протоколу засідання кафедри.
 • що не працюють в НУ "Львівська політехніка":
  Лист від організації на ім’я проректора з наукової роботи Піха З.Г. з проханням про включення статті у Вісник (на бланку організації).
6. Відомості про автора (для кожного автора на окремому листку), в яких вказується:
 • прізвище, ім’я, по батькові;
 • рік народження;
 • науковий ступінь, вчене звання;
 • місце праці та посада;
 • номери службового та домашнього телефонів;
 • Е-mail.

Редакційна Колегія

Члени редколегії

 • проф., д-р техн. наук О.В. Дрозд
 • проф., д-р техн. наук О.В. Івахів
 • проф., д-р техн. наук С.А. Лупенко
 • проф., д-р техн. наук В.А. Мельник
 • проф., д-р техн. наук А.Й. Наконечний
 • проф.. д-р техн. наук Я.М. Николайчук
 • проф., д-р техн. наук В.М Опанасенко
 • проф., д-р техн. наук О.В. Поморова
 • проф., д-р техн. наук В.П. Тарасенко
 • проф., д-р техн. наук Зденек Пліва
 • проф., д-р техн. наук Ведат Коскун
 • проф., д-р техн. наук Хесус Церетеро
 • проф., д-р техн. наук Таня Владімірова
 • проф., д-р техн. наук Джіафу Ван
 • доц., д-р техн. наук В.С. Глухов
 • доц., д-р техн. наук Р.В. Кочан

Зворотній Зв’язок

Контактна Інформація

Кафедра ЕОМ

eom.lp.edu.ua

Е-мейл

csn@lpnu.ua

Телефон

+38(032)258-21-96

ІКТА

+38(032)258-23-15